Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Đức

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN ĐỨC

Ngày, tháng, năm sinh: 02/8/1982

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Được sự thống nhất của tổ chức, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban bầu cử của tỉnh phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 26 tại thị xã Hoàng Mai. Tôi xác định rằng, đây là niềm vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn của bản thân trước cử tri thị xã Hoàng Mai và cử tri của tỉnh nhà. Bản thân tôi, là cán bộ trẻ, trải qua nhiều cương vị công tác từ Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, sau đó là Phó Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách, Quyền Giám đốc và nay là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An; dù ở cương vị nào, dưới sự chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự cộng tác chặt chẽ của các cấp, các ngành, tôi đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tôi xác định rằng, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh thì trước hết bản thân cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước cử tri trong toàn tỉnh. Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của của cử tri tỉnh nhà, mà trước hết là cử tri nơi tôi ứng cử; chịu trách nhiệm trước nhân nhân và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; chịu sự giám sát của cử tri và nhân dân địa phương.

Từ việc nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước cử tri như vậy, nếu vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh với chương trình hành động gồm một số nội dung chính như sau:

1. Không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức và giữ vững bản lĩnh chính trị. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người dân, người đảng viên và người đại biểu HĐND, không ngừng học hỏi để xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân.

2. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cấp, các ngành. Thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND. Khi nhận được kiến nghị, đề xuất của cử tri, cá nhân tôi có trách nhiệm nghiên cứu, những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình sẽ trực tiếp trả lời, xem xét giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các cử tri và nhân dân.

3. Trên cương vị công tác hiện tại, tôi sẽ tập trung tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

– Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội nhằm cụ thể hóa các chính sách của Trung ương phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

– Tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, trong đó, tập trung 3 mũi đột phá của tỉnh đó là: (1) Cải cách thể chế với trọng tâm là cải cách hành chính; (2) Phát triển nguồn nhân lực trong đó lấy giáo dục đào tạo làm chiến lược, giáo dục nghề nghiệp là trọng tâm và then chốt; (3) Đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng ưu tiên phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trong đó tập trung đầu tư hạ tầng trọng điểm, nhất là hạ tầng KKT, KCN để đẩy mạnh thu hút đầu tư và các công trình có tính kết nối liên vùng, liên huyện để phát huy hiệu quả.

– Tập trung tham mưu lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình các cấp có thẩm quyền đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

– Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Trong đó, bám sát yêu cầu thực tiễn để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh để khơi thông các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp. Quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ công chức thuộc quyền gây phiền hà, sách nhiễu cản trở đến quá trình phát triển. Rút ngắn thời gian xử lý, đơn giản hóa và công khai, minh bạch các quy trình thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

4. Đối với thị xã Hoàng Mai: Tôi sẽ luôn sâu sát cùng tập thể lãnh đạo thị xã phối hợp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao một cách thiết thực, có hiệu quả, đóng góp tích cực để thực hiện mục tiêu từng bước xây dựng thị xã Hoàng Mai trở thành đô thị năng động, phát triển xứng tầm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện chương trình hành động đã được trình bày. Tôi tin tưởng rằng, cùng với sự nỗ lực và cầu thị của bản thân và sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, hợp tác chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và toàn thể các quý vị cử tri tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện tốt chức trách người đại biểu HĐND tỉnh.