Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Thông

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÔNG

Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1963

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An

Tôi vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng cử tri nơi công tác, nơi cư trú thống nhất hiệp thương để trở thành ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 14 (huyện Quỳ Châu).

Đến nay quá trình công tác của tôi đã bước sang năm thứ 35, trải qua nhiều cơ quan, đơn vị với các môi trường khác nhau: tốt nghiệp đại học ở Liên – Xô tôi được phân công công tác tại Thanh tra tỉnh, được điều sang công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, luân chuyển về làm Bí thư Huyện ủy huyện miền núi cao Con Cuông, sau đó do yêu cầu của công tác cán bộ tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều động làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khi tái lập Ban Nội chính Tỉnh ủy ở các địa phương tôi được điều về làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Từ giữa năm 2016 đến nay được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Chừng ấy năm công tác, với nhiều cương vị khác nhau nhưng tôi thấy có hai điều khá đặc biệt đối với mình, đó là: sự nghiệp của tôi luôn gắn liền với các cơ quan nội chính, với mảng công tác nội chính và với địa bàn miền núi, với đồng bào các dân tộc khu vực phía Tây của Nghệ An. Thông qua việc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ phụ trách, chỉ đạo các huyện miền núi: Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Thanh Chương trong các nhiệm kỳ qua, việc tiếp cận với miền núi của tôi đã được bắt đầu từ khá sớm và liên tục. Có những cái gì đó ở vùng này luôn thu hút tôi, thôi thúc tôi.

Càng đi về miền núi, càng thâm nhập địa bàn các huyện phía Tây Nghệ An, tôi càng thấu hiểu và tràn đầy cảm xúc chia sẻ với bà con. Trong những năm qua, với sự quan tâm hết sức to lớn của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền, của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, bộ mặt nông thôn miền núi và đời sống của bà con đã thay đổi rất nhiều. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, thông tin, giáo dục, y tế được chăm lo, cải thiện đáng kể; tỷ lệ hộ gia đình nghèo đói đã giảm rất mạnh, điều kiện hưởng thụ các giá trị văn hóa, tinh thần không ngừng được nâng lên. Chúng ta vui, phấn khởi với những kết quả quan trọng có được đó từ sự nỗ lực của đồng bào miền núi, từ hiệu quả của các cơ chế, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề nan giải phải trăn trở: kinh tế phát triển chưa mạnh, tỷ lệ hộ gia đình nghèo vẫn cao hơn nhiều các vùng miền khác, bà con còn nhiều thiệt thòi trong việc hưởng thụ các giá trị văn hóa, tinh thần, chăm sóc sức khỏe của người dân chưa thật tốt….

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX dành sự quan tâm rất lớn để khơi dậy tiềm năng và phát triển đối với khu vực miền núi phía Tây Nghệ An, như: khai thác hợp lý, có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, phát triển các sản phẩm có lợi thế (kinh tế vườn, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, dược liệu, chăn nuôi gia súc, đặc sản khác, chế biến nông lâm sản…); phát triển theo hướng bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh và ngược lại, xây dựng hệ thống chính trị nhất là ở cơ sở thực sự vững mạnh và đảm bảo khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Với tư cách là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề cao trách nhiệm, nỗ lực mạnh mẽ trong công tác điều hành, chỉ đạo để thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ trên đây.

Với tư cách cá nhân, nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tôi sẽ tập trung để cùng với các cơ quan chức năng của hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn cố gắng thúc đẩy giải quyết tốt các vấn đề sau :

1) Triển khai kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhất là các chính sách liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, điện, thông tin…

2) Quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề trọng tâm, cơ bản, như: tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, khuyến khích các mô hình phát triển nông – lâm nghiệp trên địa bàn, gắn bảo vệ rừng đầu nguồn với khai thác sản phẩm rừng hợp lý nhằm cải thiện thu nhập của bà con…

3) Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào gắn với xây dựng đời sống văn hóa mới, với xây dựng nông thôn mới. Tạo điều kiện để bà con tiếp cận và có sự hưởng thụ tốt hơn các giá trị văn hóa, tinh thần tiến bộ từ thế giới bên ngoài.

4) Chăm lo hơn đến sự nghiệp giáo dục, y tế: từ cơ sở dạy học (trường lớp, trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy…) cho đến chất lượng học tập, hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lớp hoặc không được đến trường đối với các cháu ở tất cả các cấp học; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho bà con và không để các dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn…

5) Xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự bình đẳng có ưu tiên đối với các cộng đồng bà con dân tộc thiểu số vốn dĩ có những thiệt thòi do lịch sử, do yếu tố địa lý để lại. Coi đại đoàn kết toàn dân tộc là một vấn đề nền tảng để xây dựng nên quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và bảo đảm sự bình yên ở nông thôn miền núi. Quan tâm, nâng cao chất lượng giải quyết các kiến nghị, đề xuất, các khiếu nại, tố cáo của bà con theo đúng pháp luật (nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai cho sản xuất, quản lý bảo vệ rừng gắn với kế sinh nhai cho nhân dân, vấn đề lao động, việc làm và chính sách cán bộ…).

6) Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ thuộc hệ thống chính trị các cấp. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo hướng ngày càng chuyện nghiệp, tận tâm, tận lực với nhân dân và gắn chặt với việc thực hiện các yêu cầu nêu gương đối với đảng viên, cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

7) Về cách thức thực hiện những vấn đề đặt ra trên đây:

Tất cả các mục tiêu phát triển đều phải được triển khai thực hiện hiệu quả, các vấn đề tồn tại, hạn chế hiện nay ở miền núi nói chung, ở Quỳ Châu nói riêng đều phải được khắc phục. Tuy nhiên phụ thuộc vào điều kiện cụ thể, ở từng thời điểm tôi sẽ cố gắng cùng địa phương giải quyết theo hướng: ưu tiên các việc cấp bách, các việc mang tính cá biệt, bức xúc trong nhân dân, các việc mà kết quả của nó có tính lan tỏa, đáp ứng nhu cầu cơ bản cho đời sống của bà con và tạo ra được sự ổn định, bền vững cho sự phát triển của địa phương…

Mấy chục năm công tác, từ vai trò của một công chức tham mưu rồi được bổ nhiệm ở các cương vị lãnh đạo khác nhau, một đảng viên tham gia cấp ủy tỉnh liên tục trong 5 nhiệm kỳ và 2 khóa là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tôi đã có nhiều cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ của mình và cũng đã có đóng góp nhỏ bé vào việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi mình công tác. Tuy nhiên chắc chắn là còn nhiều điều chưa làm được hoặc làm chưa tốt như mong muốn của bản thân và đặc biệt chưa đáp ứng hết các kỳ vọng, các yêu cầu của bà con nhân dân. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để thực hiện tốt hơn các yêu cầu của công việc và rất mong rằng cử tri huyện nhà sẽ ủng hộ, bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa này để có cơ hội phục vụ bà con tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa.

Nếu được bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 tôi xin hứa:

– Thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các trách nhiệm của một đại biểu Hội đồng nhân dân như: tham gia có hiệu quả các hoạt động của Hội đồng nhân dân, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri; tăng cường tiếp cận cơ sở để nắm bắt chính xác, kịp thời tình hình thực tiễn của các địa phương, kịp thời phản ánh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Hội đồng nhân dân….

– Thường xuyên học tập, trau dồi trình độ hiểu biết, năng lực chuyên môn để hiệu quả công tác tốt hơn.

– Trau dồi, rèn luyện bản lĩnh, ứng xử trung thực, thẳng thắn.

– Luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức, tư cách của người đảng viên giữ cương vị lãnh đạo; gương mẫu, tự giác thực hiện tốt các quy định của pháp luật và kỷ luật của Đảng….

Một lần nữa tôi xin bày tỏ mong muốn là được bà con cử tri đồng lòng ủng hộ, nhất trí bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tôi có điều kiện làm nhiều hơn nữa những điều tốt, điều có ích cho bà con.