Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thu Thảo

Họ và tên: NGUYỄN THU THẢO

Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1996

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Chuyên viên, Ban Thanh thiếu nhi Trường học, Tỉnh đoàn

Tôi được Tỉnh đoàn Nghệ An đề cử và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh qua các lần hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân bổ về đơn vị bầu cử số 7 gồm 19 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Diễn Châu.

Nếu được cử tri bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi sẽ tận tâm, tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đáp ứng sự tín nhiệm của nhân dân, tập trung thực hiện các công việc sau:

1- Dành nhiều thời gian, nhiều biện pháp để tiếp xúc, lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của cử tri huyện Diễn Châu nói riêng và của tỉnh Nghệ An nói chung, của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh để phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ đến các cơ quan chức năng, tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu để tham gia xây dựng các luật liên quan đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cùng đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân của tỉnh giám sát để kiến nghị và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết thấu đáo các vấn đề cử tri nêu theo đúng quy định của Nhà nước.

2- Với cương vị là một cán bộ Đoàn chuyên trách đang làm việc tại Tỉnh đoàn Nghệ An, tôi sẽ luôn tích cực tham gia trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, giám sát thực thi chính sách về các vấn đề mà đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh luôn quan tâm đến:

– Tích cực nghiên cứu, tham mưu những vấn đề liên quan giải quyết việc làm cho lao động địa phương, chú trọng đến đoàn viên, thanh niên, phụ nữ; thúc đẩy chương trình khởi nghiệp quốc gia, hỗ trợ nguồn vốn, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

– Tích cực vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các quỹ, các doanh nghiệp để đầu tư các trang thiết bị cho trường học, các khu vui chơi, giải trí, thiết chế văn hóa dành cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên để kịp thời động viên, từ đó khắc phục những khó khăn, vươn lên học giỏi.

3- Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cấp ủy Đảng và chính quyền của huyện, xã để cùng lãnh đạo địa phương kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh để có chính sách phát triển, khai thác những tiềm năng, thế mạnh của huyện Diễn Châu, nhất là khai thác tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, phát triển du lịch, văn hóa. Từ đó, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào, cho nhân dân; phát triển kinh tế địa phương nhanh, bền vững, đi đôi với phát triển văn hóa giáo dục, bảo tồn, quảng bá sự đa dạng, đặc sắc về văn hóa, các địa danh du lịch.

Tôi hứa sẽ không ngừng nỗ lực nghiên cứu, tìm hiểu, cầu thị, tự rèn luyện tư cách, đạo đức, bản thân không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, dành trọn tâm huyết, sức lực để hoàn thành nhiệm vụ của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện tốt những nội dung đã nêu trong chương trình hành động, đáp ứng sự tín nhiệm của cử tri.