Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Vân

Họ và tên: NGUYỄN THỊ VÂN

Ngày, tháng, năm sinh: 10/6/1990

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An

Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 21, huyện Đô Lương, qua tìm hiểu tôi thấy rằng, trong thời gian qua huyện Đô Lương đã đạt thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của cả tỉnh như: Tình hình kinh tế – xã hội của huyện trong những năm gần đây có những bước phát triển rõ nét: Một số chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt, lĩnh vực thu ngân sách, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả cao, toàn huyện đã có 29/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống của nhân dân ngày càng nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 54 triệu đồng/ năm, kinh tế của huyện liên tục tăng trưởng, bình quân đạt 11,3%/năm, các cụm công nghiệp với Nhà máy may PREX VINH ở Lạc Sơn, Nhà máy may Minh Anh ở Quang Sơn đã góp phần thu hút, giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân; với các làng nghề như nghề nồi đất truyền thống tại xã Trù Sơn, làng nghề mộc tại xã Thái Sơn, Thượng Sơn; sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện và có những đột phá mới trong cơ cấu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến; lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được chăm lo, phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật trên, chúng ta còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, đó là: Phát triển kinh tế nông nghiệp chưa có đột phá lớn, việc liên doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp còn ít, chưa khai thác lợi thế của huyện; cuộc sống của bà con ở một số nơi còn nhiều khó khăn, nhất là người dân ở 7 xã miền núi: Nam Sơn, Giang Sơn Tây, Giang Sơn Đông, Hồng Sơn, Bài Sơn, Ngọc Sơn, Lam Sơn; giao thông đi lại chưa thuận lợi ở xã Bắc Sơn; nông nghiệp bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, mưa, lũ… các đơn thư, khiếu nại liên quan đến đất đai chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong thời gian tới, để đạt được mục tiêu xây dựng Đô Lương trở thành thị xã theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, theo tôi cần phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, đổi mới cách làm, tư duy quản lý, tranh thủ thời cơ, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện; khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có của huyện và huy động có hiệu quả mọi nguồn lực bên ngoài cho đầu tư phát triển; tích cực thu hút các dự án đầu tư vào các lĩnh vực, các địa bàn, các cụm công nghiệp trên địa bàn; cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp;…và trước mắt tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri huyện nhà sẽ sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân huyện nhà vào Quốc hội khóa XV cũng như HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ngày hôm nay có thể nói là cơ hội cho tôi được gặp gỡ quý vị cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Trong số các ứng cử viên, tôi là ứng cử viên trẻ tuổi nhất, cũng là lần đầu tham gia ứng cử. Nhưng tôi tin với sức trẻ, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến và kinh nghiệm hơn 8 năm gắn bó, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh với chương trình hành động như sau:

1- Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân các xã trên địa bàn huyện Đô Lương. Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc với cử tri để lắng nghe những bức xúc, khó khăn của cử tri và ngược lại chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước đến với cử tri. Tôi sẽ thu thập và chuyển tải đầy đủ, trung thực các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân địa phương tới Thường trực HĐND tỉnh cũng như các cơ quan chức năng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Qua theo dõi ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đô Lương tôi thấy các nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm nêu lên trong thời gian qua đó là: Quan tâm phát triển giao thông, góp phần thuận tiện đi lại cho người dân và phát triển kinh tế – xã hội, nhất là tại xã Bắc Sơn; quan tâm hỗ trợ kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để khai thác lợi thế, tiềm năng đất bãi ven sông Lam, lợi thế về đất trồng lúa để phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp; có giải pháp điều tiết và xả lũ hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến người dân; quan tâm khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống như nghề ươm tơ, kéo sợi Xuân Như (xã Đặng Sơn), nghề nồi đất truyền thống tại xã Trù Sơn, làng nghề mộc tại xã Thái Sơn; quan tâm hỗ trợ các xã trong việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; hỗ trợ các xã khó khăn chưa về đích nông thôn mới như xã Đại Sơn, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn; ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép; quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở Nhà máy Xi măng Sông Lam, tại mỏ khai thác đá tại xã Trù Sơn; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, nhất là các chính sách bảo trợ xã hội và chính sách đối với người có công; quan tâm giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh sau sáp nhập khối, xóm, thực hiện tinh giản biên chế. Nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn là đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, đeo bám, kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết tốt những vấn đề chính đáng mà cử tri quan tâm ở trên.

– Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực nghiên cứu và nắm bắt tình hình thực tế của địa phương, nhất là của Đô Lương để tham gia với HĐND tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh sát, đúng, phù hợp với thực tế mà cử tri quan tâm. Tôi sẽ ủng hộ các cơ chế, chính sách của tỉnh trong việc xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ cho bà con nông dân, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cũng như các ngành nghề khác ở nông thôn và các chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

– Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Tôi xin sẵn sàng tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo của cử tri khi phát hiện những hành vi vi phạm, hoặc tiếp nhận các kiến nghị khi cử tri có những ý tưởng, góp ý với cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng hình thức trao đổi trực tiếp, hoặc có thể qua đơn thư.

2- Cùng với các đại biểu HĐND nâng cao chất lượng hoạt động vai trò của HĐND, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân.

3- Phát huy vai trò của người đại biểu trong hoạt động giám sát, qua đó, phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, có ý kiến chất vấn và kiên trì đeo bám vấn đề đã chất vấn, kiến nghị với các cơ quan liên quan hoặc kiến nghị với Thường trực, các ban HĐND tỉnh để tổ chức các đoàn giám sát, nhằm làm rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục.

4- Trên cương vị công tác là chuyên viên tham mưu, phục vụ hoạt động của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, tham mưu lĩnh vực văn hóa – xã hội của HĐND tỉnh tôi sẽ tích cực chủ động nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương để tham mưu tốt hơn hoạt động thẩm tra các dự thảo nghị quyết, đề án trình HĐND tỉnh theo hướng phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với nguyện vọng của cử tri, tình hình thực tế địa phương; tham mưu tốt hơn hoạt động giám sát, khảo sát, nhất là chú trọng tham mưu việc giám sát, khảo sát những vấn đề nổi cổm, bức xúc, chưa được giải quyết và giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng thường xuyên theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân huyện Đô Lương để đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri.

5- Không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ, công chức, người đảng viên và người đại biểu HĐND. Thường xuyên nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Để thực hiện được chương trình hành động của mình, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của bản thân, tôi rất mong nhận được sự đồng tình ủng hộ của các quý vị đại biểu và toàn thể cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 21 của huyện nhà. Việc tôi có trở thành đại biểu HĐND tỉnh hay không là hoàn toàn do cử tri cân nhắc, lựa chọn và quyết định, nhưng dù ở cương vị nào tôi cũng cố gắng đem hết khả năng, trí tuệ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.