Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Vinh

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY VINH

Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1975

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động – Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An

Tôi rất vinh dự được Cấp uỷ, lãnh đạo, cử tri trong cơ quan và nơi cư trú tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021- 2026. Qua các bước hiệp thương theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp, tôi được đứng trong danh sách chính thức làm ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh và được xếp vào danh sách 5 ứng cử viên để cử tri đơn vị bầu cử số 12 lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi đã nhận thức được vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước; Chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình; Bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

Nếu được các bậc cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất: Tôi sẽ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND, là cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân, với cử tri. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống, những tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với các cấp chính quyền, các cơ quan, ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tích cực tham gia các phiên thảo luận tại các kỳ họp HĐND, tham gia giám sát, kiến nghị, kiên quyết đấu tranh “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp” của nhân dân. Tôi sẽ vận dụng sự hiểu biết về pháp luật và thực tiễn triển khai pháp luật để tích cực tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng Nghị quyết HĐND các cấp để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế trong hoạt động sản xuất và kinh doanh nhằm nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ hai :Viện Kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Là một công chức công tác trong ngành Kiểm sát, tôi sẽ luôn nỗ lực đóng góp hết sức mình trong việc triển khai thực hiện Hiến pháp, các Bộ Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình,Luật Hành hành chính, Luật Lao động để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Thông qua các phiên tòa tuyên truyền phổ biến đến các công dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, có ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác. Từ đó, góp phần vào sự phát triển bền vững, ổn định kinh tế chính trị – xã hội tại huyện nhà nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Thứ ba: Là một cán bộ nữ, có nhiều năm công tác và gắn bó với nhân dân ở vùng nông thôn và vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, hơn ai hết, tôi thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của các mẹ, các chị ở khắp các miền quê. Vì vậy, tôi sẽ tập trung tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách bảo đảm việc bình đẳng giới, nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho phụ nữ nhất là phụ nữ vùng nông thôn và vùng khó khăn. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn và giúp đỡ chị em bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đề xuất các chính sách tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn nói chung và thị xã Thái Hòa nói riêng. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để có đủ năng lực tham gia đóng góp ý kiến vào các hoạt động HĐND, quan tâm thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, các chính sách hậu phương quân đội; xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương, của tỉnh. Góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của thị xã, xây dựng tỉnh Nghệ An giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, đẹp về nếp sống văn hóa, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Nghệ An là tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.