Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy An

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY AN

Ngày, tháng, năm sinh: 18/4/1974

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối dân, Bí thư chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban Dân vận,  Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Anh Sơn

Bản thân tôi là đồng bào dân tộc Thái, được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Môn Sơn, huyện Con Cuông, cái nôi cách mạng, ông ngoại là đảng viên Đảng cộng sản năm 1930, là người đảng viên góp phần vào thành lập nên chi bộ Đảng đầu tiên của miền Tây xứ Nghệ. Bản thân có kinh nghiệm gần 25 năm công tác, trong đó hơn 11 năm làm giáo viên dạy Toán Trường THPT Anh Sơn 3, gần 10 năm làm Trưởng phòng Dân tộc, 3 năm làm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Anh Sơn,  1 năm làm công tác Đảng và Mặt trận. Trải qua các vị trí, chức vụ trong Đảng, chính quyền, điều vinh hạnh cho tôi đó là hiện nay bản thân được giữ trọng trách Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn. Nơi cho tôi trưởng thành và gần gũi với nhân dân, lắng nghe, thấu hiểu được các tâm tư nguyện vọng của nhân dân huyện nhà mỗi ngày.

Được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND là rất quan trọng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Quyết định các vấn đề của địa phương do Luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết HĐND.

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.

Chính vì vậy, lần đầu tiên được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đối với bản thân là một niềm vinh dự, nhưng cũng là một thách thức nặng nề của người cán bộ, đảng viên, là nghĩa vụ của công dân. Cho nên, dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Nếu vinh dự được cử tri huyện Anh Sơn tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. với tư cách vừa là lãnh đạo chủ trì Ủy ban MTTQ huyện, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri quan tâm, tôi hứa sẽ thực hiện tốt chương trình hành động như sau:

1- Luôn luôn trau dồi đạo đức phẩm chất nói đi đôi với làm và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thường xuyên học hỏi kinh nghiệm bạn bè, đồng nghiệp đi trước, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng đại biểu. Đồng thời cùng cấp ủy huyện sớm khắc phục những khó khăn, tồn đọng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế huyện Anh Sơn. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân. Trong đó cần tập trung giám sát các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực tiễn cuộc sống như: GPMB, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách.

2- Tích cực nghiên cứu, nắm bắt thông tin thực tế trên địa bàn huyện để kịp thời kiến nghị với HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, các Nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm đúng pháp luật, phù hợp thực tế để thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng, phát triển KT-XH tỉnh Nghệ An cũng như huyện Anh Sơn trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

3- Kiến nghị HĐND, UBND các cấp có chương trình cụ thể kiên quyết thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính khi giải quyết công việc của người dân nhanh, gọn, tránh phiền hà, sách nhiễu nhân dân, nhất là trong các lĩnh vực giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho nhân dân, các thủ tục hành chính khác. Công khai, dân chủ, bình đẳng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước từ cấp xã trở lên vì lợi ích của nhân dân.

4- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực với Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương, trên cơ sở đó cùng Hội đồng nhân dân tỉnh, đề xuất tham mưu tiếp tục xây dựng nghị quyết, các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh cũng như của huyện nhà, đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên quê hương ngày càng vững chắc.

5- Luôn luôn quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc, vùng giáo, có những biện pháp để giảm bớt khoảng cách giàu, nghèo giữa các vùng miền. Đặc biệt quan tâm nhiều hơn trong việc xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, chia sẻ thấu hiểu cùng nhân dân; thực hiện chức năng giám sát của người đại biểu nhân dân, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng.

Từ chương trình hành động nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, là cầu nối giữa dân với Đảng, chính quyền các cấp, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An và quê hương Anh Sơn ngày càng giàu đẹp.