Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hương

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1978

Nghề nghiệp, chức vụ: Viên chức; Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An

Thực hiện các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đối với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi rất vinh dự được Ủy ban bầu cử tỉnh, UBMTTQ tỉnh, cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi xác định, đây là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí chức năng của HĐND và trách nhiệm của người đại biểu HĐND đối chiếu với thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn được UBMTTQ phân bổ giới thiệu, tôi mạnh dạn ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng, tâm huyết của bản thân để làm tốt những nhiệm vụ sau đây:

– Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

– Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

– Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND, nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề tại các kỳ họp HĐND tỉnh, đồng thời thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm.

– Cùng với Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát, chất vấn việc thực thi pháp luật, các hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các tổ chức kinh tế – xã hội. Phổ biến các kết quả kỳ họp, nghị quyết của HĐND tỉnh. Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh sát, đúng, phù hợp với thực tế mà cử tri quan tâm.

– Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; nghiêm túc chấp hành Hiến pháp, pháp luật và tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri; tuyên truyền và vận động cử tri thực hiện các vấn đề được HĐND tỉnh quyết nghị.

Với trách nhiệm là Phó Giám đốc Trung tâm Tin học – Công báo, tôi đã và sẽ cùng tập thể cán bộ đơn vị tham mưu chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành về phát triển kinh tế – xã hội, các chủ trương, chính sách mới của tỉnh đến với người dân trên trang Công báo tỉnh; nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu tra cứu của người dân, doanh nghiệp nhằm giúp người dân có thể nắm bắt được các chủ trương, chính sách của tỉnh.

Trên đây là dự kiến chương trình hành động nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh của cá nhân tôi. Tôi rất mong muốn được cử tri tin tưởng, ủng hộ, lựa chọn và bầu cho tôi để tôi có thể thực hiện được chương trình này một cách tốt nhất.