Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thảo

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẢO

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1981

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Thái Hòa

Tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã hiệp thương tín nhiệm giới thiệu tôi là một trong số ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021- 2026) tại địa bàn thị xã Thái Hòa.

Đối với tôi được làm ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, tôi cảm thấy mình thật vinh dự đồng thời xác định đây là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Bởi tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra làm người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri ở địa phương nơi bầu ra và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi xin trình bày những vấn đề quan tâm trong chương trình hành động của mình khi được nhân dân tín nhiệm chọn cử là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, mong quý cử tri ủng hộ và đóng góp xây dựng.

Thứ nhất: Tham dự kỳ họp, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; thực hiện tốt các quyền của đại biểu đó là: chất vấn; kiến nghị; yêu cầu cơ quan đơn vị thi hành những biện pháp cần thiết để chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật; quyền yêu cầu cung cấp thông tin của đại biểu Hội đồng nhân dân. Đem hết khả năng trí tuệ của mình cùng với đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian tham dự các cuộc họp của HĐND; thường xuyên tham gia các cuộc họp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo luật định. Quan tâm lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các cử tri, từ đó sẽ có những ý kiến, đề xuất cụ thể với  HĐND, UBND và các cơ quan có liên quan để giải quyết kịp thời về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân,… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Thứ hai: Với cương vị là Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Thị ủy Thái Hòa bản thân tôi sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt với Hội đồng nhân dân thị xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội thị xã trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, cụ thể: Tham mưu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; trong đó, tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính đảng; phối hợp xử lý và tham mưu xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo đúng phương hướng, phương châm, nội dung, quy trình kỷ luật của Đảng; giải quyết kịp thời, dứt điểm các tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng. Tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình ở các cấp, các ngành, báo cáo Thường trực cấp ủy và đồng chí Bí thư cấp ủy cấp mình về những biểu hiện, dấu hiệu và biện pháp xử lý những sai phạm, vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên (nếu có).

Thứ ba: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, gần gũi, lắng nghe ý kiến kiến nghị chính đáng của nhân dân, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; đặc biệt là công tác an sinh xã hội; trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cử tri; kịp thời chuyển các khiếu nại, tố cáo của dân tới đơn vị có trách nhiệm giải quyết và theo dõi đôn đốc việc giải quyết; căn cứ ý kiến cử tri để HĐND  tỉnh xem xét, quyết định trúng, đúng các vấn đề kinh tế – xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Với tất cả tâm huyết, trách nhiệm của mình tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, nhân dân ủng hộ.