Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA

Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1969

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Tôi là Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, sinh năm 1969, quê quán xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hiện là Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tôi là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh hệ chính quy, từ năm 1992 đến năm 2000 tôi làm việc tại UBND phường Lê Lợi, thành phố Vinh với nhiều vị trí công tác khác nhau, từ cán bộ văn thư, thống kê, chuyên trách Dân số – KHHGĐ đến Chủ tịch Hội LHPN phường. Qua sự lăn lộn, phấn đấu, trưởng thành trong môi trường công tác cơ sở, năm 2000 tôi được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp nhận về công tác tại Hội LHPN tỉnh Nghệ An.

21 năm công tác tại Hội LHPN tỉnh, tôi luôn đam mê, nhiệt huyết với hoạt động của hội, nỗ lực cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và đội ngũ cán bộ hội các cấp đưa phong trào phụ nữ Nghệ An ngày càng phát triển. Đối với cá nhân tôi, năm 2020 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Sau quá trình hiệp thương giới thiệu của MTTQ tỉnh tôi đã được Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An bố trí về ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 03 thuộc huyện Quỳnh Lưu. Là người đã có 1 nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, tôi hiểu rõ đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn của bản thân tôi đối với nhân dân. Vì vậy, tôi luôn ý thức được mình phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao năng lực công tác để xứng đáng với niềm tin mà tổ chức và nhân dân giao cho.

Nếu được cử tri ủng hộ, tín nhiệm bầu tôi tiếp tục làm đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ tập trung thực hiện các nội dung sau:

– Thứ nhất: Sẽ làm tròn nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật; luôn đại diện cho nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cử tri; liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri nơi ứng cử để phản ánh đến HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội và quyền lợi của người dân, đảm bảo các quyết định đưa ra phù hợp với thực tiễn và sự đồng thuận của xã hội.

– Thứ hai: Là ứng cử viên được tham gia ứng cử tại huyện Quỳnh Lưu, tôi đã dành thời gian tìm hiểu khá kỹ về tình hình kinh tế – xã hội và định hướng phát triển của huyện cũng như các xã trong đơn vị bầu cử số 03, từ đó tôi thấy rằng: Quỳnh Lưu là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nông nghiệp hàng hóa, phát triển kinh tế biển, du lịch, công nghiệp chế biến và dịch vụ hỗ trợ. Bởi vậy, tôi sẽ quan tâm nghiên cứu để kiến nghị với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền: Xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường, có thương hiệu, có chỉ dẫn địa lý, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ở nông thôn, trong đó, tập trung phát triển các loại hình kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị, hoạt động thực chất theo cơ chế thị trường, kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Quan tâm các chính sách hỗ trợ người dân ven biển vươn khơi, bám biển, phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, nghề làm muối có năng suất, chất lượng cao, phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá và xuất khẩu sản phẩm thủy sản… nhằm thực hiện mục tiêu vừa phát triển kinh tế nâng cao cuộc sống cho nhân dân, vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

– Thứ ba: Là người đứng đầu tổ chức Hội phụ nữ tỉnh nhà, tôi sẽ nỗ lực cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể, sát thực nhằm xây dựng tổ chức Hội phụ nữ các cấp hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, hướng tới sự chuyên nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để đáp ứng với yêu cầu công tác vận động phụ nữ trong thời kỳ mới; chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội”; phát huy vai trò, vị thế của tổ chức hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thông qua cuộc vận động phụ nữ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; tiếp tục xây dựng, triển khai các chương trình, các đề án hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ ở nông thôn; tích cực kết nối để thực hiện các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, nhất là phụ nữ yếu thế, để không phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau.

Bằng sự nhiệt thành, trách nhiệm và tâm huyết của mình, tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ từ cử tri để tôi được là người đại diện cho nhân dân tiếp tục tham gia HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.