Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Oanh

Họ và tên: NGUYỄN THỊ OANH

Ngày, tháng, năm sinh: 07/11/1977

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Tôi rất vinh dự khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và lãnh đạo, cử tri nơi công tác, nơi cư trú giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 và càng vinh dự, tự hào hơn khi được ứng cử trên mảnh đất quê hương mình; bản thân nhận thức đây là một trách nhiệm rất lớn đòi hỏi mình phải không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trong kỳ bầu cử tới đây, tôi dự kiến thực hiện những công việc chính sau:

Thứ nhất, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh và tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND tỉnh; làm tốt vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.  Phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò người đại biểu của nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, gần gũi với cử tri để nắm bắt tình hình và hiểu rõ hơn đời sống của cử tri.

Quan tâm, lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri từ đó có ý kiến, đề xuất cụ thể với HĐND, UBND và các cơ quan có liên quan để giải quyết kịp thời những yêu cầu cầu mà cử tri mong đợi trên các lĩnh vực như: Công tác cải cách thủ tục hành chính, các chính sách liên quan đến giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội; việc xây dựng và thực hiện một số cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện địa phương, khuyến khích phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thứ hai, với cương vị là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tôi sẽ làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, công tác tiếp dân; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và công dân theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đồng thời quan tâm đến những chính sách phát triển quê hương Yên Thành trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và các chính sách an sinh xã hội của huyện nhà.

Quan tâm việc thực hiện các giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Thứ ba, bản thân sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống khiêm tốn, giản dị, lành mạnh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực của bản thân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Việc tôi có trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 hay không là do các bậc cử tri quyết định, với tất cả tâm huyết, trách nhiệm của mình tôi sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, nhân dân ủng hộ. Cũng trên diễn đàn nay, tôi mong muốn các bậc cử tri hãy phát huy quyền bầu cử của mình để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất, thực sự là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.