Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM CHI

Ngày, tháng, năm sinh: 11/2/1971

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò

Trải qua 29 năm công tác, trưởng thành từ một giáo viên giảng dạy tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và có 17 năm đứng trên bục giảng, trong đó có 5 năm là Phó Hiệu trưởng nhà trường; 10 năm là cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An với hai cương vị Phó Giám đốc và Giám đốc Sở. Từ năm 2019 đến nay được tổ chức phân công nhiệm vụ Bí thư Thị uỷ Cửa Lò. Tôi cũng rất vinh dự được tham gia 3 nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, 17 năm là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, là Thư ký kỳ họp và thành viên Ban Văn hóa xã hội nhiệm kỳ 2008 – 2014. Trải qua nhiều vị trí và chức vụ trong Đảng, chính quyền, Hội đồng nhân dân, tôi thấy mình rất vinh dự và may mắn có được nhiều điều kiện, cơ hội để bản thân rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, giới thiệu ứng  cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự rất lớn cho bản thân, đồng thời cũng thấy được nhiệm vụ, trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, trước nhân dân, và cử tri tỉnh nhà.

Nếu được bầu làm  đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm để thực hiện tốt chương trình hành động của cả nhiệm kỳ, để thực sự là “cánh tay nối dài” của Nhân dân đến với HĐND tỉnh, với những nội dung chính như sau:

1) Thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu HĐND đã được quy định trong Hiến pháp 2013 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế hoạt động của  đại biểu HĐND tỉnh.

2) Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, để báo cáo hoạt động, tiếp nhận tâm nguyện, chia sẻ thông tin với cử tri; phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan; kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri; theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết các bức xúc, kiến nghị của cử tri;

3) Luôn gương mẫu trong công việc và cuộc sống; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và bản lĩnh của người đại biểu; không ngừng học tập nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng đại biểu, kỹ năng nghị trường và các kỹ năng khác; luôn giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, thực sự gương mẫu về mọi mặt; quan hệ mật thiết với bà con, lối xóm nơi cư trú và đồng nghiệp nơi công tác;

4) Với cương vị Bí thư Thị uỷ Cửa Lò, tôi xác định sẽ cùng với cấp uỷ chính quyền, tổ chức đoàn thể và đặc biệt cùng với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò trở thành vùng trọng điểm kinh tế, cực tăng trưởng của tỉnh, phấn đấu xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò văn minh hiện đại. Để hoàn thành trọng trách đó, tôi xây dựng các nhiệm vụ cụ thể như sau:

– Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực để tạo nên sức mạnh tổng hợp, và đặc biệt tham mưu lãnh đạo ban hành cơ chế đặc thù tạo nên động lực, sức bật cho Cửa Lò phát triển nhanh và bền vững.

– Khơi dậy tiềm năng và lợi thế của biển, phát triển kinh tế biển ở cả ba phương diện: Cảng biển; đánh bắt chế biến và nuôi trồng thuỷ, hải sản; dịch vụ du lịch và phải tiến tới nâng cao chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách và thị trường du lịch.

– Gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống của mảnh đất giàu văn hoá và lịch sử của quê hương Cửa Lò, bồi dưỡng con người Cửa Lò  thân thiện – mến khách, phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch hiện đại khang trang, quyết tâm xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò văn minh- hiện đại.

Từ ba nhiệm vụ cơ bản trên, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo xây dựng và triển khai các chủ trương, nhiệm vụ cụ thể trong suốt cả nhiệm kỳ, quyết tâm theo đuổi và hoàn thành chương trình hành động cá nhân đã đề ra.