Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoài

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀI

Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1986

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Chủ tịch Hội LHPN, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên

Tôi rất vui mừng được giới thiệu là một trong những ứng cử viên thay mặt cho các cấp hội và hội viên phụ nữ huyện nhà ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 20 huyện Hưng Nguyên. Bản thân tôi khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã xác định, đây là vinh dự và tự hào cho bản thân, nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn lao, bởi vì khi được giới thiệu ứng cử điều đó có nghĩa rằng mình được cử tri, Đảng, chính quyền, nhân dân tín nhiệm, hơn thế nữa mình không chỉ đại diện cho các cấp hội và hội viên phụ nữ xã nhà mà là đại diện cho ý nghĩ, nguyện vọng của phụ nữ toàn huyện. Đó cũng là quan điểm mà tôi luôn trân trọng, ghi nhớ trong quá trình công tác, đó là: “Biết cái gì có lợi cho dân thì cố gắng làm bằng được, biết cái gì không có lợi cho dân thì hết sức tránh và biết cái gì có hại cho dân thì kiên quyết không làm”.

Bản thân tôi đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để lãnh đạo, chỉ đạo hội viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt trên cương vị là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, tôi tự hiểu một cách sâu sắc rằng Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Người đại biểu HĐND các cấp chính là cầu nối quan trọng giữa nguyện vọng, ý chí của nhân dân với các cơ quan quyền lực của Nhà nước. Nếu người đại biểu làm tốt vai trò của mình thì cầu nối đó vững chắc và gần nhất từ dân đến Đảng và Nhà nước. Tôi ý thức sâu sắc rằng, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, thì trước hết, trách nhiệm đầu tiên và xuyên suốt trong nhiệm kỳ của tôi đó là; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh một cách trung thành, thẳng thắn, trách nhiệm đến các cơ quan Nhà nước, để từ đó có những chính sách, giải pháp, phương hướng đáp ứng những nguyện vọng chính đáng đó, để thực sự Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Sau mỗi kỳ họp, tôi có trách nhiệm báo cáo với cử tri đầy đủ, chính xác những nội dung mà HĐND tỉnh bàn và quyết định, những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mỗi người, mỗi nhà. Mọi công việc còn ở phía trước, thước đo phẩm chất của  con người là hiệu quả công việc.

Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác hội từ xã đến xóm  đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác hội với phương châm hướng về cơ sở, về hội viên, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua của phụ nữ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, các phong trào thi đua yêu nước.

Là Chủ tịch Hội LHPN xã, là nữ giới nên tôi luôn quan tâm và có ý thức bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, và trẻ em, đến việc thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, đến phòng, chống các tệ nạn xã hội, nhằm tạo điều kiện giúp cho phụ nữ và trẻ em có môi trường và chất lượng sống tốt hơn. Do đó, tôi cũng sẽ nghiên cứu đề xuất với HĐND tỉnh các cơ chế, chính sách để tiếp tục thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; các chương trình, dự án để nâng cao đời sống, thu nhập, trình độ của phụ nữ; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, chăm sóc và phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi.

Đặc biệt quan tâm đến công tác đổi mới các hình thức, phương pháp sinh hoạt phù hợp với từng địa phương, tạo điều kiện cho hội viên tham gia vào sinh hoạt hội, có những kiến nghị đề xuất lên hội cấp trên về tình trạng phụ nữ nông thôn trong độ tuổi lao động dôi dư sau thu hoạch mùa vụ, thời gian nông nhàn. Cần có chính sách hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh tế phù hợp với thế mạnh và thuận lợi của họ.

Trong quá trình hoạt động, tôi sẽ làm tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với những lĩnh vực, những địa bàn được phân công, những vấn đề mà cử tri quan tâm, kỳ vọng. Đặc biệt quan tâm tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và hội viên tại cơ sở; phản ánh và đề xuất kiến nghị với các cơ quan chức năng tháo gỡ, giải quyết những vấn đề thực tiễn và bức xúc của nhân dân như: cơ chế, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, đời sống nhân dân còn gặp khó khăn do lạm phát, giá cả sinh hoạt tăng, bảo hiểm xã hội… Tích cực vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn.

Bản thân tôi sẽ nghiên cứu để thực hiện tốt các hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, đồng thời đôn đốc giải quyết và thông báo đầy đủ việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của HĐND tỉnh, các cấp, các ngành đối với cử tri và nhân dân, trong đó sẽ đề xuất thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

Với tất cả tâm huyết, tôi tin tưởng sẽ làm tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, không phụ lòng tin của cử tri.