Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOA

Ngày, tháng, năm sinh: 24/7/1982

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Anh Sơn

Bản  thân tôi rất vui mừng và vinh dự được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và được cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn đưa vào danh sách chính thức để bầu làm đại biểu HĐND tỉnh. Hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với UBND xã tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, HĐND huyện khóa 19, được gặp gỡ tiếp xúc với cử tri ở địa phương. Trước hết tôi xin được trân trọng gửi đến Ban tổ chức hội nghị, lãnh đạo các cấp và toàn thể cử tri lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp.

Với bản thân tôi là một sinh viên ra trường từ năm 2005 và năm 2006 về công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ huyện, là một cán bộ trưởng thành từ hoạt động đoàn thể, bản thân tôi  ý thức được rằng nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh đó là vinh dự, song cũng là trách nhiệm hết sức to lớn.  Bởi Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển chính  kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu và hiệu quả hoạt động của Hội đồng, đòi hỏi mỗi đại biểu phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trước yêu cầu mới.

Hiện nay, với  nhiệm vụ được giao là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, được sự giúp đỡ tận tình của các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, sự đồng lòng của các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể. Đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, tất cả đều chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong điều hành thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc huyện. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi luôn không ngừng phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân với chương trình hành động như sau:

Thứ nhất: Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với Nhân dân.

Thứ hai: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, thông qua đó, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực với Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương, trên cơ sở đó cùng Hội đồng nhân dân tỉnh, đề xuất tham mưu tiếp tục xây dựng nghị quyết, các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà, đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và của huyện Anh Sơn nói riêng.

Thứ ba: Tham mưu, triển khai và thực hiện tốt vai trò của Ủy ban MTTQ huyện, nhất là đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác tuyên truyền vận động các phong trào thi đua, công tác giám sát, phản biện xã hội.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngoài sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của bản thân, tôi  cần có sự hợp tác, giúp đỡ, động viên, chia sẻ rất lớn của cử tri và nhân dân huyện nhà nói chung, cử tri và nhân dân xã… Trong suy nghĩ, hành động của mình tôi luôn cầu thị và mong muốn cử tri huyện nhà cũng như cử tri xã… Thường xuyên phối hợp, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.