Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa

Họ và tên: NGUYỄN THỊ ANH HOA

Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1979

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Tổng hợp 2; Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Bầu cử tỉnh giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8, huyện Diễn Châu. Tôi ý thức sâu sắc rằng, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh – người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân là niềm vinh dự lớn lao của cơ quan nơi tôi công tác và cá nhân tôi. Niềm vinh dự đó lại càng được nhân lên khi tôi được giới thiệu về ứng cử tại địa phương quê nhà.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy kinh nghiệm thực tiễn công tác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử:

Thứ nhất, luôn trăn trở, tìm tòi, đổi mới, lãnh đạo tham mưu tốt cho HĐND tỉnh, để từ đó có các quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, đặc biệt tôi sẽ tập trung nghiên cứu để tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là vùng nông thôn, như: chính sách tăng cường thu hút đầu tư và phát huy nội lực để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; chính sách tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, chú trọng việc liên kết, bao tiêu sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân; chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc thù vùng, miền; chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; chính sách hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống do thiên tai, dịch bệnh; chính sách về giải quyết việc làm, phát triển giáo dục – đào tạo, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững…

Không chỉ là nội dung chính sách, qua kinh nghiệm thực tiễn theo dõi việc triển khai cơ chế, chính sách, tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho đối tượng được tiếp cận, thụ hưởng chính sách một cách kịp thời, hiệu quả.

Tham mưu, thực hiện tốt hoạt động giám sát để chính sách, pháp luật được thực thi nghiêm minh; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những điểm nghẽn, những vấn đề ách yếu, tồn tại để các cơ quan quản lý Nhà nước hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và kỳ vọng của cử tri, nhân dân. Đề xuất tăng cường việc “tái giám sát”, “tái chất vấn” đối với những nội dung chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa hiệu quả, đeo bám để cố gắng đi đến cùng vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm.

Thứ hai, gần gũi, liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện tốt các buổi tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tiếp thu, tìm hiểu cặn kẽ vấn đề mà cử tri ở địa phương chúng ta kiến nghị. Tổng hợp đầy đủ, đồng thời phân chia theo mức độ cấp thiết, bức xúc của nội dung kiến nghị, kịp thời chuyển tải đến các cơ quan chức năng giải quyết và thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết để thông tin lại kết quả giải quyết cho cử tri.

Không chỉ tiếp xúc cử tri theo định kỳ, tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến cơ quan Nhà nước, làm tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri, nhân dân với chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức; thường xuyên cập nhật kiến thức, các quy định của pháp luật, nắm bắt tình hình thực tiễn, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng, bản lĩnh để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; xứng đáng với niềm tin, sự lựa chọn của cử tri.

Cuối cùng, tôi rất hy vọng và mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các bậc cử tri huyện nhà, xã nhà – nơi tôi vinh dự được giới thiệu ứng cử. Sự giúp đỡ, ủng hộ này sẽ cho tôi điều kiện, cơ hội cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.