Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Diệp

Họ và tên: NGUYỄN THANH DIỆP

Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1976

Nghề nghiệp, chức vụ: Nhà báo, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An

Với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 – 2026, để cùng góp phần vào công cuộc xây dựng kinh tế – xã hội của huyện Diễn Châu nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung, tôi xin trình bày dự kiến chương trình hành động của mình trước cử tri huyện Diễn Châu, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1- Bản thân không ngừng tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tôi sẽ quan tâm tìm tòi, nghiên cứu nhiều hơn về hiến pháp, pháp luật và các văn bản, tài liệu để tìm phương pháp áp dụng thích hợp vào thực tiễn trong quá trình thực thi nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

2- Nỗ lực cố gắng thực hiện và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trong xã hội nói chung và trên địa bàn cư trú nói riêng. Đặc biệt, quan tâm tới quyền lợi của phụ nữ, người có công với cách mạng, người nghèo, quyền lợi của người lao động, và các vấn đề cải thiện dân sinh.

3- Luôn luôn đoàn kết, cộng sự với đồng nghiệp, xây dựng tổ chức Hội Nhà báo ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Bằng những kiến thức đã được trang bị, bằng kinh nghiệm qua 20 năm công tác trong lĩnh vực truyền thông, với cương vị là Ủy viên BCH Hội Nhà báo, tôi sẽ cố gắng tham mưu, góp sức cùng Ban Lãnh đạo hội để Hội Nhà báo Nghệ An ngày càng phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, các chi hội nhà báo trực thuộc hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với các cấp, các ngành và xứng đáng là “những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng”.

4- Hội Nhà báo Nghệ An là một tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Là ngôi nhà chung của những người làm báo trên địaa bàn tỉnh Nghệ An, là thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Vì vậy, nếu là đại biểu HĐND tỉnh tôi rất có điều kiện để đề xuất, kiến nghị với các cấp lãnh đạo những chủ trương, chính sách sát đúng với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

5- Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc với cử tri trước và sau kỳ họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ, kịp thời với HĐND, với các cấp, các ngành để góp phần giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri đúng chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tích cực giám sát các cơ quan chính quyền, ngành, cán bộ, viên chức Nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nếu tôi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thì tôi sẽ chịu sự giám sát của cử tri, luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và vận dụng kiến thức chuyên môn, chuyên ngành hoạt động của mình để chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cấp, ngành theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên đây là những nội dung trọng tâm chương trình hành động của tôi, tôi rất vinh dự nếu được cử tri huyện Diễn Châu lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dù trúng cử hay không trúng cử tôi cũng sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm và  nghĩa vụ của một công dân, một cán bộ Nhà nước, một đảng viên.