Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Đàn

Họ và tên: NGUYỄN THANH ĐÀN

Ngày, tháng, năm sinh: 09/7/1977

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Chuyên viên Phòng Dân tộc – Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Từ khi sinh ra đến nay tôi đã sinh sống trên mảnh đất thành Vinh, được chứng kiến thành phố Vinh trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, chứng kiến sự đổi thay của thành phố đi lên từ đống đổ nát do chiến tranh. Đến nay, với sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân, thành phố đã có những thay đổi lớn lao, một số mặt đã khẳng định rõ vị thế đầu tàu về kinh tế – xã hội của tỉnh nhà và phần nào đó là khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, thành thực mà nói, vẫn chưa tương xứng với vị thế, nội sinh và mong muốn của nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng, còn nhiều hạn chế chưa được khắc phục, nhiều tồn tại phát sinh, như:

– Vấn đề nảy sinh ở các xã vùng ven nhập về thành phố như giá đền bù thu hồi đất nông nghiệp còn chưa tương xứng với thị trường.

– Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, một số dự án chưa kết nối tốt dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ về mùa mưa.

– Vấn đề việc làm cho con em sau thu hồi đất.

– Vấn đề hỗ trợ cho sản xuất rau an toàn và đầu ra của sản phẩm.

– Văn hoá giao thông, văn hoá thị trường chưa phát triển tương xứng.

– Vấn đề quy hoạch treo.

Là cán bộ Ban Dân vận, trưởng thành từ cơ sở, tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu HĐND là rất quan trọng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Quyết định các vấn đề của địa phương; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết HĐND. Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân là một vinh dự, nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề của người cán bộ, đảng viên, là nghĩa vụ của công dân, cho nên, dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, với tư cách vừa là cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia công tác dân vận, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri quan tâm… tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Với trách nhiệm là đại biểu HĐND, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với nhân dân, nhất là địa bàn mình đắc cử, nhằm lắng nghe ý kiến của nhân dân và cử tri. Có kế hoạch để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND nhằm báo cáo tình hình chung của tỉnh để cử tri theo dõi, lắng nghe.

Gần đây, chất lượng các cuộc họp liên quan đến chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm đã có những tiến bộ nhất định, chất lượng đã được nâng lên. Tuy nhiên, một số cuộc họp chất vấn chất lượng chưa cao, chưa trọng tâm, là do một số đại biểu chưa mạnh dạn, chưa dám nói thẳng, còn né tránh hoặc chưa đi vào trọng tâm các ý kiến kiến nghị, phản ánh của người dân. Với 18 năm kinh nghiệm công tác đi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, tôi đảm bảo đủ trình độ, đủ bản lĩnh để nêu thẳng vấn đề, yêu cầu giải đáp và phải có thời hạn thực hiện lời hứa giải quyết các kiến nghị, phản ánh đúng của người dân và tôi sẽ theo đến cùng để trả lời cho các cử tri đã gửi gắm cho tôi.

Ngoài ra, với chức trách là cán bộ dân vận của Đảng, tôi tiếp tục chuyển tải các đề xuất, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến với Ban Dân vận để đề xuất lên Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời và thỏa đáng.

2. Phát huy kinh nghiệm công tác mà bản thân trong thời gian qua, tiếp thu ý kiến, đề đạt và những sáng kiến từ trong nhân dân để có ý kiến với HĐND tỉnh trong việc xác định lĩnh vực trọng tâm, lựa chọn nội dung cấp bách, đổi mới phương pháp, cách thức giám sát của HĐND tỉnh trong việc giám sát việc tuân thủ pháp luật, việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các chương trình mục tiêu của tỉnh, các chương trình, dự án; giám sát giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân; giám sát giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, chủ động nghiên cứu và tham gia có chất lượng vào các chương trình, đề án, nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH, các vấn đề có liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

3. Với trách nhiệm là cán bộ dân vận Tỉnh ủy, tôi sẽ thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của công tác dân vận, luôn gần gũi với nhân dân. Bác Hồ đặc biệt coi trọng công tác dân vận, những lời nói của Bác phải nói là mang tính kinh điển, với tôi, tôi luôn tâm đắc với những lời dạy của Bác Hồ kính yêu về công tác dân vận, đó là tiêu chuẩn của người cán bộ dân vận phải là “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, câu nói mang tính tổng kết vô cùng quan trọng cả về lý luận và thực tiễn của Bác: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Với trách nhiệm của mình trên cương vị công tác, tôi sẽ nỗ lực để phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, không ngừng xây dựng, cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương.

4. Đối với cá nhân, tôi sẽ có kế hoạch để tiếp tục nghiên cứu, học tập và nâng cao trình độ, năng lực công tác, nhất là trong thực tiễn, tiếp tục trau dồi kỹ năng, bản lĩnh cho bản thân, góp phần thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của người đại biểu HĐND cũng như các nhiệm vụ được cơ quan giao phó. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các giới cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách đối với các giới đồng bào trong tỉnh. Đặc biệt, là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An, thành phố Vinh của chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, là quyền lợi, là vinh dự và cũng chính là trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.