Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Minh Thắng

Họ và tên: NGUYỄN MINH THẮNG

Ngày, tháng, năm sinh: 01/6/1984

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại điện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nếu vinh dự được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin thực hiện chương trình hành động của mình như sau:

– Bản thân không ngừng tu dưỡng đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thường xuyên giáo dục, nhắc nhở gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gắn bó mật thiết với nhân dân.

– Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo quy định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với Giám đốc Sở để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

– Tập trung, tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc tồn đọng, kéo dài; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực của ngành, trong đó ưu tiên tập trung lĩnh vực môi trường, khoáng sản, đất đai; chỉ đạo hoàn thành công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau dồn điền đổi thửa, đo đạc bản đồ địa chính.

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ này là một vinh dự của bản thân tôi. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu.