Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Cường SDL

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Ngày, tháng, năm sinh: 08/3/1964

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Du lịch

Trải qua gần 40 năm công tác trên các lĩnh vực khác nhau, trong đó gần 25 năm giữ các chức vụ lãnh đạo, từ Phó Bí thư Tỉnh đoàn đến Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL và nay là Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo để cùng với tập thể lãnh đạo ngành hoàn thành các nhiệm vụ được giao và dù ở cương vị công tác nào, bản thân luôn tâm niệm rằng: “Cái gì có lợi cho dân thì cố gắng làm, cái gì không có lợi cho dân thì hết sức tránh và biết cái gì có hại cho dân thì kiên quyết không làm”. Đặc biệt, qua 5 năm tham gia đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi càng nhận thức sâu sắc vai trò của Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân ở địa phương; do Nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên; đồng thời cũng là cơ quan quyết định và giám sát việc thực hiện những chính sách quan trọng để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng nhằm nâng cao đời sống nhân dân địa phương. Vì vậy, bản thân đã tích cực tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri để tiếp thu và phản ánh đầy đủ, trung thực nguyện vọng của nhân dân với các cơ quan chức năng của Nhà nước. Nhiều kiến nghị, đề xuất của cử tri trong nhiệm kỳ qua đã được HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan giải quyết (như: Bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần chống biến đổi khí hậu tại thị xã Cửa Lò, Yên Thành bằng vốn vay của Ngân hàng ADB; bố trí vốn đối ứng để tiếp nhận dự án của JICA của Nhật Bản, dự án GEP của Quỹ môi trường toàn cầu nhằm hỗ trợ sinh kế cho bà con dân tộc thiểu số các huyện vùng cao; kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri các huyện về công tác quy hoạch du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch và xây dựng sản phẩm du lịch.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ của người đại biểu dân cử bằng những việc làm cụ thể sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ với cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú và đặc biệt là với cử tri tại đơn vị bầu cử huyện Anh Sơn, dành thời gian tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri theo quy định để lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri; phản ánh trung thực những vấn đề cử tri quan tâm đến các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các kiến nghị; đồng thời tham gia đầy đủ có trách nhiệm cao trong các hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện nhà.

Thứ hai, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh; biểu quyết có trách nhiệm, có quan điểm, có chính kiến về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND khi được HĐND tỉnh đưa ra xem xét, quyết định, nhằm góp phần đảm bảo cho việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng với các quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh Nghệ An, nhất là những cơ chế, chính sách ưu tiên hỗ trợ các địa phương khó khăn như huyện ta trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nói chung và tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói riêng góp phần giải quyết việc làm cho người lao động; bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, với trách nhiệm là Giám đốc Sở Du lịch, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo bám sát chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao cho Sở trong chương trình phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 theo hướng bền vững, có trọng tâm, có trọng điểm nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế. Tăng cường gắn kết các trọng điểm du lịch Cửa Lò – Vinh – Nam Đàn với các điểm đến du lịch miền Tây Nghệ An, trong đó có huyện Anh Sơn, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII về Một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án, dự án đầu tư phát triển hạ tầng du lịch trên địa bàn, góp phần đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, trước mắt sẽ tập trung các giải pháp đưa kinh tế du lịch trong tỉnh nhanh chóng phục hồi và đẩy mạnh tăng trưởng sau đại dịch Covid-19. Đối với huyện Anh Sơn, một trong những địa bàn có tiềm năng về du lịch sinh thái, văn hóa, là nơi tôi sinh ra, lớn lên và gắn bó trong nhiều năm. Do vậy, thời gian tới, tôi sẽ cùng với Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tích cực triển khai các giải pháp phát huy những tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút đầu tư, tạo ra các điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, kết nối các điểm du lịch văn hóa – lịch sử tâm linh của huyện vào các tua, tuyến du lịch trong tỉnh, trong vùng để phục vụ nhu cầu của người dân cũng như thu hút du khách.

Thứ tư, tích cực đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính đảm bảo sự quản lý của ngành được nghiêm minh; thực hiện công khai minh bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của tỉnh, góp phần xây dựng một nền hành chính mang tính phục vụ ngày càng cao.

Thứ năm, trong tình hình dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, rất mong cử tri và nhân dân huyện nhà thực hiện tốt hướng dẫn “5K” của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và xã hội, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới.

Được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử tại huyện nhà là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn của bản thân trước cử tri và nhân dân Anh Sơn. Khi được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, tôi nguyện đem hết tâm huyết, tỉnh cảm, trách nhiệm của người con quê hương để làm tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân và không phụ lòng tin của cử tri. Rất mong các cử tri và nhân dân trong huyện quan tâm, ủng hộ để tôi có cơ hội thực hiện những giải pháp nêu trên.