Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hữu An

Họ và tên: NGUYỄN HỮU AN

Ngày, tháng, năm sinh: 25/9/1979

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai

Nếu vinh dự được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin thực hiện chương trình hành động của mình như sau:

1- Không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác; luôn giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, quan hệ mật thiết với bà con, lối xóm nơi cư trú và đồng chí, đồng nghiệp nơi làm việc; không làm những việc ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người đảng viên, người đại biểu HĐND tỉnh.

2- Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến HĐND tỉnh, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. Thực hiện tốt việc tiếp xúc và phản ánh trung thực những kiến nghị chính đáng của cử tri cũng như tích cực tham gia mọi hoạt động của HĐND tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhất là trong việc lắng nghe, lấy ý kiến  các tầng lớp nhân dân.

3- Tham mưu, nghiên cứu đề xuất kiến nghị với HĐND tỉnh về những cơ chế, chính sách, trong đó tập trung ưu tiên: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; Tập trung thu hút đầu tư, trong đó chú trọng là cải thiện môi trường, tích cực tham mưu, đề xuất tỉnh để thu hút một số dự án lớn có sức lan tỏa; Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là lao động có tay nghề cao, đa dạng với nhiều ngành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển thị xã và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

4- Tăng cường trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND tỉnh, kết hợp chặt chẽ với sự giám sát nhân dân, thực hiện việc chất vấn đối với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những khiếu nại – tố cáo mà đơn thư còn tồn đọng, kéo dài…

Tôi xin hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh và chương trình hành động của mình đề ra.

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và tín nhiệm của cử tri và toàn thể nhân dân./.