Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Duy Cần

Họ và tên: NGUYỄN DUY CẦN

Ngày, tháng, năm sinh: 24/6/1956

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An

Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp sắp tới, tôi được MTTQ cử tri cơ quan và cử tri nơi cư trú giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi thấy đây là vinh dự lớn của bản thân, nhưng cũng xác định đây là trách nhiệm nặng nề khi được thay mặt cho Hội CCB toàn tỉnh tham gia ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026. Tôi xin hứa bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của mình sẽ phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của cử tri.

Thứ nhất: với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học để vừa hoàn thành nhiệm vụ công tác Hội vừa hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nghiên cứu kỹ Nghị quyết của các cấp. Trên cơ sở đó, tham gia đóng góp ý kiến vào các điều luật, chủ trương, giải pháp, chính sách một cách thiết thực sát với thực tiễn cuộc sống. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giám sát nhằm bảo đảm thực thi hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như địa phương.

Thứ hai: Thường xuyên giữ nối liên hệ với cử tri, tích cực tham gia tiếp xúc cứ tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhất là những vấn đề còn vướng mắc, bức xúc của cử tri; nắm bất những vấn đề đặt ra cho địa phương để chuyển tải đến diễn đàn các kỳ họp HĐND các cấp và các cơ quan nhà nước có liên quan. Tham gia chất vấn, đồng thời kiến nghị đề xuất đến các cơ quan chức năng giải quyết những vướng mắc bức xúc của cử tri, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Thực hiện quy định báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND; đôn đốc theo dõi việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại của công dân, hướng dẫn giúp đỡ công dân thực hiện các quyền đó.

Thứ ba: Là ứng cử viên HĐND tỉnh được giới thiệu ứng cử tại đơn vị Bầu cử số 1 gồm 14 phường xã thuộc TP. Vinh, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Là nơi có trình độ dân trí cao, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao. Tôi sẽ nghiên cứu kỹ Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển TP. Vinh, nhất là Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26 đưa Nghệ An trở thành Trung tâm kết nối vùng Bắc Trung Bộ. Đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền, có chủ trương, chính sách thiết thực hơn nữa về phát triển doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là những bức xúc về ngập úng, ô nhiễm môi trường ở một số khu vực; để từng bước thực hiện Nghị quyết đưa TP. Vinh thành đô thị hiện đại, đô thị văn minh từng bước trở thành Trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về tài chính, thương mại, du lịch, khoa học- công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế văn hóa, giáo dục đào tạo.

Đồng thời tham gia đóng góp vào những nhiệm vụ giải pháp trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của tỉnh cũng như của TP.Vinh ngày càng vững mạnh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ ổn định để phát triển kinh tế- xã hội của Nghệ An nói chung và Thành phố Vinh nói riêng.

Thứ tư: Là đại diện cho Hội CCB ra ứng cử lần này, nếu trúng cử tôi sẽ có tiếng nói bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho Cựu chiến binh. Với gần 41 năm công tác trong quân đội, bản thân sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” giữ vững bản lĩnh; tích cực học tập kiến thức mới để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả Là Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh tôi sẽ tiếp tục cùng Ban lãnh đạo Hội thường xuyên chăm lo xây dựng Hội CCB tỉnh và các cấp Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên giao.

Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ, tham gia phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, gương mẫu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của địa phương; nhiệm vụ và phong trào của Hội. Đồng thời tích cực khai thác các nguồn lực có thể huy động được từ  NHCSXH, từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hội viên vươn lên xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Mặt khác, tích cực tham mưu và phối hợp thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh. Phối hợp thực hiện chính sách đối với các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách khác, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.