Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TRUNG

Ngày, tháng, năm sinh: 21/3/1974

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với trách nhiệm trên cương vị công tác là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tôi luôn xác định rõ phải phấn đấu hết khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Trong thời gian qua, tôi đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong nhiệm kỳ này, được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm, tôi được Ủy ban Bầu cử phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử huyện Nam Đàn, là vùng đất địa linh nhân kiệt và truyền thống cách mạng qua nhiều thời kỳ lịch sử, nơi đây là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các bậc hiền tài của đất nước như Mai Thúc Loan, Phan Bội Châu,…

Trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Nam Đàn đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, kinh tế – xã hội của huyện đã có nhiều bước chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,1%, quy mô kinh tế đứng thứ 11/21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Là huyện đầu tiên của tỉnh (không tính thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vào năm 2017, trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội). Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm xuống còn 1,46%; có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, xác định đây là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, tôi nguyện sẽ đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết của bản thân để hoàn thành trọng trách mà cử tri giao phó; phấn đấu thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân với chương trình hành động như sau:

Một là, với vai trò là đại biểu Hội đồng nhân dân, đồng thời là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, tình cảm và phản ánh trung thực, chính xác mọi ý chí, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; đồng thời báo cáo với cử tri hoạt động của mình và kết quả của các kỳ họp HĐND tỉnh, tuyên truyền và phổ biến đầy đủ nội dung đến cử tri, vận động và cùng Nhân dân thực hiện các vấn đề được HĐND tỉnh thể hiện qua các Nghị quyết. Đồng thời, cùng với HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh nhà.

Hai là, cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, trong đó có mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động nội lực, thu hút ngoại lực, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh khá, là trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung Bộ”.

Tập trung tháo gỡ nút thắt về kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; kiên quyết xóa bỏ tình trạng “tỉnh mở, sở thắt”, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư với phương châm là “tỉnh mở, sở hỗ trợ”, thay đổi tư duy chuyển từ giải thích, giải trình sang giải quyết; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh nhằm thu hút được nhiều nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà.

Tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng công tác dân tộc; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế – xã hội.

Tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện Nam Đàn đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ 27, đưa Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch. Đời sống Nhân dân được nâng cao, xây dựng con người Nam Đàn phát triển toàn diện, nghĩa tình, thân thiện, mến khách.

Ba là, bản thân tôi luôn nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, cùng với tập thể lãnh đạo tỉnh Nghệ An thực hiện được mục tiêu đưa tỉnh nhà đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc như Bác Hồ hằng mong muốn.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, theo dõi, ủng hộ, tin tưởng, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và cử tri huyện Nam Đàn để tôi có điều kiện tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó.