Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Đình Ninh

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH NINH

Ngày, tháng, năm sinh: 05/9/1982

Nghề nghiệp, chức vụ: Giảng viên; Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công tác HSSV, Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Tên tôi là Nguyễn Đình Ninh, sinh ngày 05/9/1982, nguyên quán: Xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, hiện nay đang thường trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh. Đơn vị công tác hiện nay là Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc. Quá trình công tác: Trước khi về trường, tôi đã có thời gian làm việc tại Nhà máy đóng tàu Bến Thủy, thuộc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam – Vinasin với vai trò quản đốc phân xưởng. Từ năm 2009 đến nay, công tác tại Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam- Hàn Quốc, từng trải qua các vị trí: Giảng viên, Phó trưởng phòng, Bí thư Đoàn thanh niên nhà trường. Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công tác HSSV, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.  Trình độ chính trị: Trung cấp.

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự lớn đối với không chỉ cá nhân tôi mà còn là vinh dự của Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam- Hàn Quốc, nơi tôi công tác và gia đình. Gắn với niềm vinh dự thì tôi xác định đây cũng là trách nhiệm nặng nề của một ứng cử viên tham gia vào HĐND – cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương đại điện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí, chức năng của HĐND và trách nhiệm của người đại biểu HĐND, đối chiếu với thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn được Ủy ban MTTQ phân bổ giới thiệu, tôi mạnh dạn ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND, tôi cam kết sẽ làm tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn nữa để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt, vấn đề phát triển chất lượng giáo dục, đào tạo, trong đó có giáo dục nghề nghiệp là lĩnh vực tôi đang công tác… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

2. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác… Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

3. Với vai trò là Trưởng phòng của Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam- Hàn Quốc tôi sẽ tích cực quảng bá, tuyên truyền lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đến đông đảo nhân dân, trong đó có các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu chúng ta, giám sát quá trình triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản của Nhà nước có liên quan trong các đơn vị nhà trường; tham mưu xây dựng các giải pháp nhằm tăng chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên các lĩnh vực phụ trách như chế độ, chính sách cho người học, xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục học sinh sinh viên một cách toàn diện, phù hợp với tình hình mới. Qua đó, cùng tập thể lãnh đạo Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam- Hàn Quốc làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

4. Cùng với lãnh đạo nhà trường thực hiện những chương trình hành động liên quan về vấn đề đào tạo nghề và an sinh xã hội.

5. Để làm tròn trách nhiệm của vị trí công việc hiện tại tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật…

Đây là bản vắn tắt kế hoạch hành động của tôi. Nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, rất mong sự đóng góp ý kiến và sự ủng hộ của đông đảo các bậc cử tri và nhân dân.