Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Công Văn

Họ và tên: NGUYỄN CÔNG VĂN

Ngày, tháng, năm sinh: 25/3/1960

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Tại cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp lần này, tôi được giới thiệu là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026 và được giới thiệu về bầu cử ở đơn vị bầu cử số 22 thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc.

Tôi xác định rõ việc tôi có được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa này hay không, hoàn toàn do cử tri cân nhắc, lựa chọn và quyết định. Đó là sự tín  nhiệm, tin tưởng của cử tri đối với bản thân tôi.

Trong quá trình hoạt động tại địa phương, mặc dù thời gian công tác chưa dài, chưa tích tụ được nhiều kinh nghiệm, cũng như hiểu biết sâu rộng về mọi mặt của đời sống xã hội và mặc dù chưa là đại biểu HĐND các cấp, nhưng thông qua các hoạt động tiếp xúc và lắng nghe ý kiến từ cơ sở, tôi thấy nổi lên một số vấn đề mà cử tri và các tầng lớp nhân dân của tỉnh nhà hiện nay đang rất quan tâm. Đó là.

– Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà trong những năm qua, tuy có bước phát triển đáng khích lệ và toàn diện, song chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một tỉnh đất rộng, người đông, con người linh kiệt cũng như sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà Nước. Tôi thiết nghĩ, đây là vấn đề cử tri quan tâm, nhưng cũng là sự trăn trở, nỗi niềm đau đáu của các cấp lãnh đạo và những ai tâm huyết, mong muốn xây dựng quê hương Xô Viết anh hùng.

– Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội chưa được đẩy lùi, phần nào đó đã làm sụt giảm giá trị văn hóa của con người xứ Nghệ, là nỗi lo của mọi người, mọi nhà đang là hiện hữu (nhất là đối với giới trẻ). Và vấn đề môi trường, sinh thái hiện nay, đang tồn tại nhiều nổi cộm, bức xúc  trong dân.

– Việc thực hiện chính sách xã hội và chính sách đối với người có công (Nhất là chính sách về an sinh xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù, vùng đồng bào dân tộc. Các chính sách và quyết sách của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân đang tồn tại những nội dung bất cập.

– Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, văn hóa, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức nhà Nước các cấp hiện nay đang còn là vấn đề làm cho người dân chưa hài lòng, làm giảm lòng tin của người dân đối với chế độ và cản trở sự phát triển của xã hội.

Nếu vinh dự được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa này, Tôi xin hứa trước các đồng chí lãnh đạo địa phương và toàn thể cử tri:

1- Trước hết với trách nhiệm là đại biểu HĐND tỉnh ở địa bàn huyện Nghi Lộc. Bản thân phải thường xuyên sâu sát quần chúng nhân dân, nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe, phát hiện, tổng hợp các đề xuất, các nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tích cực học tập, nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà Nước, nghị quyết, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để tham mưu, đóng góp, kiến nghị với HĐND tỉnh, từng bước sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách, các Nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm tính khoa học, khách quan, toàn diện và phù hợp với thực tế, nhằm khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút đầu tư, tạo ra bước đột phá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và các vấn đề quan trọng khác của địa phương, địa bàn và để đạt được mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

2- Tham mưu, đề xuất với HĐND, UBND các cấp, hệ thống chính trị các cấp có cơ chế, chính sách đối với công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, cùng với các cấp hội đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, vận động có hiệu quả, thiết thực cụ thể. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, các công trình có hiệu quả và ý nghĩa nhân văn của tổ chức hội các cấp. Tham gia giám sát các cơ quan chức năng thực thi pháp luật, nhằm hạn chế, tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch địa bàn.

3- Kiến nghị với HĐND, UBND các cấp có chương trình, kế hoạch cụ thể, kiên quyết thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nêu cao đạo đức công vụ nhằm giải quyết công việc của dân, của doanh nghiệp nhanh gọn, tránh phiền hà, nhất là trong lĩnh vực giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện các chế độ, chính sách và các thủ tục hành chính khác, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ở địa phương, thực sự trong sạch vững mạnh.

4- Với cương vị hiện tại là Phó Chủ tịch Hội CCB huyện, tôi luôn đi sâu, đi sát cơ sở để  nghe những điều dân nói, hiểu những việc dân mong, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con Nhân dân và Hội viên CCB để kịp thời kiến nghị, đề xuất với HĐND các cấp, các cơ quan chức năng có thẩm quyền, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Nhân dân và hội viên CCB. Tư vấn và tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà Nước đối với người có công và hội viên CCB. Tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao vai trò gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà Nước, cũng như các nhiệm vụ, hoạt động của địa phương, của hội, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành bảo vệ Đảng, chế độ và bảo vệ nhân dân. Chỉ đạo các cấp hội thuộc quyền và trực tiếp tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhằm xây dựng lòng tin và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời thông tin kịp thời, đầy đủ với cử tri, kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh.

5– Luôn giữ gìn và phát huy tốt bản chất, truyền thống “ Bội đội Cụ Hồ”, tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân, yêu thương con người, nói đi đôi với làm và làm có trách nhiệm, có quan điểm rõ ràng, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện tham ô, lãng phí, cơ hội, vô cảm với nhân dân, thẳng thắn đấu tranh, phản bác các quan điểm, các luận điệu xuyên tạc, phản động, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân, để không phụ lòng tin cậy, yêu mến và tín nhiệm của cử tri và đồng bào, đồng chí, đồng đội đã dành cho bản thân tôi.