Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Ngọc Kim Nam

Họ và tên: NGỌC KIM NAM

Ngày, tháng, năm sinh: 10/3/1969

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy

Đến nay, tôi đã có hơn 30 năm công tác và có thời gian 4 năm công tác gắn bó với huyện Đô Lương; tháng 2/2020 tôi được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều động giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho đến nay.

Từ khi về công tác tại huyện Đô Lương, tôi là đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Qua thời gian giữ cương vị công tác tại huyện Đô Lương là thời gian để bản thân tôi được rèn luyện, hỏi hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn; là điều kiện thuận lợi để tôi được gần gũi nhân dân. Với vai trò người đại biểu nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, tôi luôn nỗ lực hết mình, tận tâm với công việc, sâu sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời chuyển tải, phản ánh với các cấp có thẩm quyền giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri, của cơ sở.

Xác định trọng trách mới, nhiệm vụ phía trước còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề đòi hỏi đặt ra; song với cương vị công tác hiện nay và nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tiếp tục coi sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri là trọng trách, là mệnh lệnh để bản thân phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đem khả năng, tâm sức để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Trước tiên, cùng tập thể BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ vững và phát huy mối đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm tăng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, đơn vị cơ sở và tình hình thực tiễn đặt ra.

Thứ hai: Với cương vị công tác hiện nay là Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, tôi sẽ luôn gương mẫu, thường xuyên sâu sát cơ sở, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được phân công và thể hiện được vai trò của người đại biểu nhân dân. Dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và nhân dân, qua đó để nắm bắt, tìm hiểu sâu hơn tình hình thực tế cụ thể, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân; cũng như các vấn đề thực tiễn từ cơ sở. Để từ đó, có ý kiến cùng tập thể BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra những chủ trương, các cơ chế, chính sách, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và chuyển tải, kiến nghị với HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành chức năng giải quyết đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thấu tình, đạt lý.

Thứ ba: Thường xuyên quan tâm, theo dõi sự phát triển của huyện Đô Lương để tham gia góp ý cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế: Huy động nội lực, tăng cường thu hút ngoại lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phục vụ dân sinh (như đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trường học, trạm y tế, hệ thống điện nông thôn…); tập trung chỉ đạo quyết tâm thực hiện, đồng thời tiếp thu những kiến nghị chính đáng từ cơ sở để chỉ đạo giải quyết hoặc phản ánh cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc tại cơ sở để hỗ trợ Đô Lương sớm hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới và đủ điều kiện đạt tiêu chí đô thị loại 4 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.

Với tư cách là đại biểu HĐND tỉnh, trên phương diện chung toàn tỉnh, tôi sẽ quan tâm nhiều đề đạt các giải pháp để chỉ đạo, hỗ trợ người nông dân trong sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp như: Ứng dụng tiến bộ KHKT, giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, liên doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp để từng bước bao tiêu sản phẩm ổn định cho người nông dân.

Chú trọng nhiều hơn các giải pháp hỗ trợ cụ thể để giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế – xã hội đối với những địa bàn khó khăn. Quan tâm các chính sách người có công với cách mạng, các chương trình an sinh xã hội; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nổi cộm về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, môi trường…

Thứ tư: Với tâm huyết, kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở đã kinh qua, cũng như đã là đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện, trau dồi kiến thức, nỗ lực hết mình, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Rất mong được sự đồng tình tín nhiệm, ủng hộ của cử tri để bản thân tôi có điều kiện thuận lợi để hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.