Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Mai Thị Khánh Hồng

Họ và tên: MAI THỊ KHÁNH HỒNG

Ngày, tháng, năm sinh: 01/12/1979

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An

Đây là lần đầu tiên tôi được được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giới thiệu tham gia ứng cử bầu Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi ý thức được rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình mà còn là trách nhiệm lớn trước Đảng ủy Khối, cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố Vinh sẽ được xây dựng là thành phố văn minh, hiện đại và trở thành một trong những đô thị hạt nhân của vùng Bắc Trung Bộ. Là người con quê hương Nghệ An, hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Vinh, tôi luôn nhận thấy phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương Nghệ An chúng ta nói chung và Thành phố Vinh nói riêng ngày càng giàu mạnh. Do vậy, nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin thực hiện chương trình hành động của mình như sau:

Thứ nhất, bản thân sẽ phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như: công tác cải cách thủ tục hành chính; xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; những vấn đề cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Thứ hai, không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ ba, tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao, phù hợp với tình hình mới. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Thứ tư, với chức trách, nhiệm vụ là Ủy viên Ban Chấp hành – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; cùng với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy thực hiện việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người lao động. Tham mưu các giải pháp thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ Khối nhằm phát huy tốt nhất vai trò nêu gương của người đảng viên trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ ngân sách, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người lao động; vận động doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế – xã hội thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An.

Trên đây là những nội dung cơ bản trong chương trình hành động của cá nhân.  Nếu được cử tri, nhân dân tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân vừa nêu.