Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân

Họ và tên: LÔ THỊ KIM NGÂN

Ngày, tháng, năm sinh: 20/3/1972

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Bí thư Chi bộ Tổng hợp 1, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An

Trong quá trình 30 năm công tác, tôi rất may mắn được trải qua các lĩnh vực: Giáo viên, cán bộ huyện đoàn, Phó bí thư tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, và nay là Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND Tỉnh, điều đó giúp tôi có thêm những kinh nghiệm quý trong công tác đại biểu và khi về công tác tại địa phương, cơ sở. Được giới thiệu tiếp tục  tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, không chỉ là vinh dự của cá nhân tôi và gia đình mà còn là vinh dự, trách nhiệm lớn của một Ủy viên Thường trực, Ban chuyên trách của Hội đồng, để tôi có thêm cơ hội được  thâm nhập, tiếp xúc với cử tri, với nhân dân trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này. Bản thân tôi là một cán bộ người dân tộc, sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền núi Quỳ Hợp, sau này được giáo dục, đào tạo trưởng thành trong môi trường công tác ở cấp huyện và tỉnh; Tôi rất thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn vất vả của đồng bào vùng trung du miền núi cũng như nhân dân sản xuất nông nghiệp vùng nông thôn. Trên từng cương vị công tác, và nhất là trong nhiệm kì vừa qua, tôi đã đóng góp vào việc nghiên cứu, xây dựng, tham mưu ban hành các nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh, góp phần vào sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định và phát triển xã hội, kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh trong thực hiện Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021; Chính sách đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, xây dựng Nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm, giảm nghèo bền vững; các biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ, chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn lao động… xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện công tác quản lý điều hành  KT-XH hàng năm… Tại kì bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026,  tôi sẽ nỗ lực phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1- Quê hương Thanh Chương rất giàu truyền thống cách mạng, theo tôi được biết hiện nay đã và đang từng bước phát triển Kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, đây là tinh thần chủ đạo của định hướng chuyển dịch các thành phần kinh tế nông nghiệp của tỉnh ta, vừa là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với sự nghiệp phát triển KT- XH, đảm bảo QP-AN lâu dài của tỉnh, đồng thời là định hướng quan trọng, rất phù hợp với Thanh Chương, mặc dù do ảnh hưởng và tác động nặng nề của đại dịch Covid, nhưng là huyện có thu nhập bình quân đầu người, năm 2020 đạt trên 41 triệu đồng, thu ngân sách đạt 100,7 % so với dự  toán, Tổng sản lượng lương thực, diện tích rừng trồng mới, nuôi trồng thủy sản… vẫn đạt và vượt > 100% KH, hiện đang tiếp tục phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực: gạch nung, chè búp khô, tinh bột sắn, đầu tư, xây dựng nhà máy may để giải quyết việc làm cho trên 500 lao động; sang quý I, năm 2021, tiếp tục phát triển mạnh một số các lĩnh vực và sản phẩm chủ lực… vì vậy, trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ đề xuất, kiến nghị với HĐND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương việc tập trung các giải pháp đẩy mạnh các chương trình thu hút nguồn lực đầu tư của Nhà nước, của tỉnh, thúc đẩy liên kết Doanh nghiệp – Nhà đầu tư, sản xuất với Người lao động, góp phần giải quyết hài hòa lợi ích giữa các vấn đề chế biến sản phẩm và tiêu thụ, thị trường, việc xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý… nhằm nâng giá trị sản phẩm, thu nhập cho người lao động, có ý kiến về các chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia của  tỉnh về đầu tư  phát triển hạ tầng cơ sở nông thôn vùng trung du, miền núi, biên giới như: giao thông, thủy lợi, điện lưới, chăm sóc sức khỏe ban đầu, trường học, vấn đề lao động và việc làm phù hợp, giữ gìn và bảo vệ tài nguyên rừng, phát triển kinh tế hộ gia đình, đảm bảo nguồn lực để phát triển.

2- Để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đồng bào, cử tri, nhân dân vùng nông thôn của tỉnh nói chung, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, làm tốt công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng phát triển kinh tế – xã hội vùng nông thôn, trung du miền núi, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống cách mạng trong sự phát triển đa dạng của các loại hình kinh tế… đảm bảo trật tự an ninh, xã hội, đồng bào yên tâm, phấn khởi, thi đua xây dựng NTM, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc.

3- Làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh;  đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH vùng nông nghiệp, nông thôn  ở các địa phương, cơ sở. Tôi sẽ chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất các biện pháp với cấp có thẩm quyền, đề nghị xem xét, giải quyết có hiệu quả những vấn đề cử tri đang quan tâm trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục. QP-AN của địa phương, tích cực nghiên cứu, thảo luận và tham gia ý kiến với HĐND tỉnh trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh trong thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước,  xem xét việc ban hành các Nghị quyết về cơ chế chính sách, nhất là các cơ chế đặc thù,  nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch giữa các vùng trung du miền núi của huyện và trong tỉnh.

4- Là một cán bộ nữ, tôi cũng luôn quan tâm đến vấn đề lao động việc làm, thu nhập, của hơn 50 % dân số phụ nữ. Đối với những vùng quê nghèo, vùng thấp trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt… thì hộ gia đình và lao động nữ trực tiếp làm nông nghiệp lại càng thêm phần vất vả, thiệt thòi…vì vậy tôi sẽ đem tiếng nói của mình đề xuất các cơ quan chức năng tăng cường thực hiện các chính sách về an sinh xã hội,  bình đẳng giới, về lao động, việc làm có thu nhập, con em ra trường có công việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội, tình trạng buôn bán phụ nữ, đề xuất các chính sách quan tâm sức khỏe sinh sản, chăm lo hạnh phúc gia đình và tương lai của phụ nữ, trẻ em.

5- Thường xuyên tiếp xúc, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, với nhân dân  địa phương để lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng  của cử tri. Bằng việc dành thời gian thỏa đáng để nắm tình hình thực tiễn tại nơi ứng cử, dự tiếp xúc cử tri tại nơi bầu cử và nơi cư trú theo quy định, từ đó tham mưu, phối hợp, kiến nghị đề xuất với các cơ quan chức năng, có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước giải quyết kịp thời những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri,  để làm tròn trách nhiệm là người Đại biểu của Nhân Dân. Góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương nông thôn, miền núi,  giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn huyện, tỉnh.