Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lê Thị Kim Chung

Họ và tên: LÊ THỊ KIM CHUNG

Ngày, tháng, năm sinh: 17/8/1980

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BCH Chi bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, chính sách pháp luật – Hội LHPN tỉnh Nghệ An

Tôi là Lê Thị Kim Chung, sinh năm 1980. Quê quán: Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Năm 2004, tôi tốt nghiệp Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh; là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Công tác hiện nay là Phó Ban Tuyên giáo, chính sách pháp luật Hội LHPN tỉnh Nghệ An.

Khi được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; nhận được tín nhiệm cao nơi cư trú và cơ quan công tác, tôi thực sự rất xúc động, vì đây là lần đầu tiên tôi được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và được đứng trước quý cử tri.

Mặc dù không sinh ra và lớn lên tại huyện Quỳnh Lưu, nhưng trải qua quá trình học tập, làm việc, tôi có cơ hội được tiếp xúc, tìm hiểu về mảnh đất giàu lòng yêu nước, giàu truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học, khoa bảng – nơi đây đã sinh ra các bậc hiền tài của đất nước. Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của tỉnh, huyện Quỳnh Lưu không ngừng phấn đấu phát triển mọi mặt, góp phần cùng tỉnh Nghệ An xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, ổn định xã hội, quốc phòng, an ninh.

Được tham gia ứng cử tại đơn vị số 3 gồm 16 xã vùng bãi ngang thuộc huyện Quỳnh Lưu, tôi ý thức được rằng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân tôi, cơ quan, gia đình mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri huyện Quỳnh Lưu. Nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi dự kiến thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Bản thân sẽ phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu hợp pháp mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính; xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; những vấn đề cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ như: bình đẳng giới, hỗ trợ phát triển kinh tế cho phụ nữ, các hoạt động xã hội hóa với phương châm “Không để bất cứ phụ nữ nghèo nào ở lại phía sau”… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

2. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; không quan liêu, cửa quyền. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

3. Tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao, phù hợp với tình hình mới. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

4. Để làm tròn trách nhiệm của cán bộ công tác tại cơ quan Hội LHPN tỉnh; nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; cùng với các đồng chí Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển tổ chức hội; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy thực hiện việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp phụ nữ; đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và hội viên phụ nữ, nhằm góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh – xã hội huyện Quỳnh Lưu.

Trên đây là những nội dung cơ bản trong chương trình hành động của cá nhân tôi. Tôi mong nhận được ý kiến góp ý của quý cử tri. Tôi cũng rất mong muốn quý cử tri ủng hộ, lựa chọn những đại biểu đủ tầm để đưa tiếng nói của cử tri đến với các cấp có thẩm quyền hiệu quả nhất.