Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lê Thị Hương Thủy

Họ và tên: LÊ THỊ HƯƠNG THỦY

Ngày, tháng, năm sinh: 05/6/1978

Nghề nghiệp, chức vụ: Viên chức, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Thực hiện các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi rất vinh dự được Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xác định, đây là niềm vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan Nhà nước cấp trên.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí, chức năng của HĐND và trách nhiệm của người đại biểu HĐND, lại được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử huyện Yên Thành, là địa phương luôn đứng đầu tỉnh về sản xuất nông nghiệp; đây cũng là vùng đất khoa bảng, trong đó có Trạng nguyên khai khoa xứ Nghệ Bạch Liêu và là quê hương của nhà cách mạng tiên bối Phan Đăng Lưu…

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, đó là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề, tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng, tâm huyết của bản thân để hoàn thành trọng trách mà cử tri giao phó.

– Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng mà cử tri mong đợi.

– Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND, nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Cùng với các đại biểu HĐND tham gia kiểm tra, giám sát và phản biện các chế độ, chính sách liên quan đến đời sống của người dân; đồng thời xây dựng những Nghị quyết sát, đúng, phù hợp với đời sống của nhân dân và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

– Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; nghiêm túc chấp hành Hiến pháp, pháp luật và tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri; tuyên truyền và vận động cử tri thực hiên các vấn đề được HĐND tỉnh quyết nghị.

Thông tin ngày nay không chỉ thỏa mãn nhu cầu hiểu biết, nhu cầu giải trí, mà còn có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Nhận thức được điều đó, với trách nhiệm là Phó Giám đốc Cổng TTĐT, tôi đã và sẽ cùng tập thể cán bộ đơn vị tham mưu Ban Biên tập Cổng TTĐT nâng cao công tác cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT một cách kịp thời, nhất là việc chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cung cấp các thông tin chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội, các chủ trương, chính sách mới của tỉnh đến với người dân; tuyên truyền việc thực hiện công tác cải cách hành chính và quản trị Cổng dịch vụ công nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp tham gia giao dịch với chính quyền các cấp thông qua các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử, nhằm giúp người dân có thể tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại… khi thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.