Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lê Ngọc Hoa

Họ và tên: LÊ NGỌC HOA

Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1967

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có quy định Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân; có chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát việc thực hiện hiến pháp, pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhận thức sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với cương vị là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với kinh nghiệm công tác đã trải qua, tâm huyết và trách nhiệm với cử tri tỉnh nhà và Quê hương Thanh Chương, tôi xây dựng chương trình hành động với mục tiêu cụ thể như sau:

Trước hết là người con quê hương Thanh Chương, được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình, bạn bè, quê hương tôi luôn nhận thấy phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương Thanh Chương chúng ta nói chung và các xã miền núi huyện Thanh Chương ngày càng phát triển. Tôi mong muốn người dân quê hương thoát nghèo, ổn định, phát triển kinh tế – xã hội, có nhiều cơ hội việc làm ngay trên quê hương.

Hiện nay, các xã miền núi của huyện Thanh Chương là các xã thuần nông, thu ngân sách còn eo hẹp, đời sống, việc làm của bà con còn nhiều vất vả, xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm, nước sạch nông thôn, kết cấu hạ tầng còn rất khó khăn nhất là về giao thông nông thôn, chế độ chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ cơ sở còn bất cập chưa tương xứng; đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và tôi biết đó là những vấn đề cần có thời gian giải quyết trong điều kiện hiện nay của tỉnh. Từ đó tôi thấy cần phải đồng hành cùng với Huyện ủy, UBND huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các địa phương tích cực đề xuất, kiến nghị, tham mưu với tỉnh có cơ chế, chính sách quan tâm ưu tiên, hỗ trợ giúp đỡ các địa phương khó khăn vươn lên trong sự phát triển chung của tỉnh.

Với cương vị công tác và lĩnh vực được phụ trách, tôi sẽ tham mưu chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng quy hoạch phát triển vùng huyện, quy hoạch phát triển đô thị, mở rộng thị trấn Thanh Chương, quy hoạch các Cụm công nghệp và Khu công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp của huyện, bảo vệ phương án đầu tư xây dựng cao tốc Viêng Chăn – Hà Nội qua cửa khẩu Thanh Thủy, quan tâm thu hút đầu tư khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On, đề xuất xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông để liên kết vùng huyện và kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi cần:

– Thực hiện đúng quy định và làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri các xã trên địa bàn huyện Thanh Chương, đi sát cơ sở, nắm bắt và phản ánh trực tiếp gải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh, ngoài ra tích cực thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, địa bàn, nơi cư trú và tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng để lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng của các bậc cử tri như các kiến nghị, đề xuất liên quan đến hạ tầng giao thông, công trình xây dựng, chế độ chính sách để chuyển đến UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, đáp ứng mong mỏi của cư tri.

– Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

– Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

– Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

– Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

– Nêu cao tinh thần trách nhiệm là người đại diện của nhân dân, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao kỹ năng hoạt động để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, góp phần xây dựng quê hương Thanh Chương ngày càng giàu đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Tôi cam kết với cử tri thực hiện chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri. Tôi xin chân thành cảm ơn và kính mong các bậc cử tri quan tâm, ủng hộ, tham gia thực hiện tốt các hoạt động bầu cử để cuộc bầu cử thành công.