Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lê Hồng Vinh

Họ và tên: LÊ HỒNG VINH

Ngày, tháng, năm sinh: 01/5/1974

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An

Tôi là Lê Hồng Vinh, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Hiện tôi là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và đang công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An với vị trí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Bản thân tôi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, cử tri nơi công tác giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi xác định rõ tôi có được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh lần này hay không, hoàn toàn do cử tri lựa chọn, quyết định, đó là quyền của cử tri.

Với trách nhiệm, vị trí công tác hiện tại, tôi luôn nỗ lực để thực hiện vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh; tích cực tham gia xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân; góp phần chăm lo quyền lợi chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của người dân. Dù ở cương vị nào thì tôi cũng nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, nghị lực, thời gian để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, yêu cầu của cử tri để tổng hợp, kiến nghị, giám sát, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri, của công dân, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.

Để đáp lại lòng tin tưởng nhân dân giao phó và làm tốt vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin nêu rõ chương trình hành động như sau:

1. Với cương vị là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 – 2025, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bản thân luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chỉ đạo tích cực việc tham mưu xây dựng, triển khai các Nghị quyết, các cơ chế chính sách, đề án chương trình được phân công; Chỉ đạo các sở, ngành thuộc lĩnh vực phân công theo dõi, phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là các công tác tài chính, nội chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giao thông vận tải, thương mại, nội vụ, nhất là công tác phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm về giao thông, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

2. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Chủ động đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh các giải pháp để nâng cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Tham gia tích cực vào công tác giám sát, nhằm làm cho chủ trương chính sách về với cơ sở, đến với người dân. Trên cơ sở giám sát, đánh giá hiệu quả của cơ chế chính sách, phát hiện những bất cập hạn chế, góp phần khắc phục những khó khăn vướng mắc, để không ngừng hoàn thiện chính sách, phục vụ người dân và phát huy vai trò của nhân dân. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh để phát huy hiệu quả của Nghị quyết trong thực tiễn.

4. Là đại biểu ứng cử tại huyện Anh Sơn, tôi sẽ tích cực trong thực hiện nhiệm vụ để cùng với huyện Anh Sơn tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy nội lực, thu hút mọi nguồn lực, kêu gọi đầu tư, giải quyết việc làm, quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm pháp luật về môi trường, trật tự an toàn giao thông, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã đề ra, đưa huyện Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế huyện tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An.

Trên đây là 4 điểm chính trong chương trình hành động của tôi. Tôi rất mong được các đồng chí và các bậc cử tri quan tâm, góp ý để tôi tiếp tục hoàn thiện. Tôi xin hứa với các đồng chí và các bậc cử tri nếu được các đồng chí và các bậc cử tri quan tâm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh thì tôi sẽ cố gắng để thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra theo chức trách nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh.