Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Kha Văn Tám

Họ và tên: KHA VĂN TÁM

Ngày, tháng, năm sinh: 08/8/1972

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn; Bí thư Đảng bộ cơ quan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Bản thân tôi đã từng có gần 5 năm (từ 8/2011 đến 3/2016) công tác, làm việc gắn bó với đồng bào các dân tộc huyện Quế Phong, với chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Đợt bầu cử này tôi được tổ chức phân công, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 – 2026, bản thân nhận thấy rất vinh dự, tự hào và càng thấy trách nhiệm của mình cao hơn khi lại được trở lại với mảnh đất mà chính mình đã từng gắn bó.

Sau 5 năm, tôi nhận thấy huyện Quế Phong đã có bước phát triển, thay đổi rất lớn: Cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm) được đầu tư xây dựng khá cơ bản, nhà cửa của người dân đẹp hơn, đời sống được nâng cao hơn… Tuy nhiên, là một huyện miền núi cao nên nhìn chung sẽ còn nhiều khó khăn, nhất là đời sống của người dân chưa thực sự được nâng cao, công tác xóa đói, giảm nghèo chưa vững chắc, các thế mạnh về tự nhiên, rừng chưa được khai thác, trong lúc đó các vấn đề về xã hội, an ninh, trật tự đang tiềm ẩn phức tạp; các vấn đề về xây dựng các nhà máy thủy điện, các chính sách, chế độ di dời dân chưa được giải quyết dứt điểm… những vấn đề đó cần được các cấp, ngành và nhân dân ta tập trung giải quyết.

Với chức trách, nhiệm vụ của mình tôi xin mạnh dạn nêu lên một số suy nghĩ, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để cùng với cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành và nhất là với cử tri đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng huyện Quế Phong ngày càng phát triển:

Tập trung đẩy mạnh, kiên trì việc phát triển kinh tế gắn với công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất của nhân dân. Đây là vấn đề quan trọng và khó khăn nhất, cần có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Trước hết, cần thực hiện thật tốt và tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế vùng miền núi, dân tộc thiểu số, nhất là những cơ chế, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh, huyện.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có lợi thế của huyện, như chăn nuôi trâu, bò theo đàn, phát triển nuôi cá lòng hồ, các loại dược liệu quý như chè  hoa vàng, đặng sâm… thành hàng hóa có thương hiệu. Chú trọng phát triển, bảo vệ rừng, để người dân được yên tâm sống với rừng, được giao khoán giữ rừng và làm giàu từ rừng.

Chú trọng công tác giáo dục – đào tạo trên địa bàn huyện. Đây là vấn đề cốt lõi, bền vững, lâu dài. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng dạy – học, theo đó, trước hết là nâng cao trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, củng cố hệ thống trường lớp, xóa lớp ghép, lớp tạm, nghiên cứu thực hiện mô hình trường học bán trú cho học sinh tiểu học, nâng cao chất lượng các trường dân tộc nội trú.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời xóa bỏ dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại, những thủ tục lạc hậu trong ma chay, hiếu hỉ, xây dựng đời sống mới.

Làm thật tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, xây dựng mối quan hệ thật tốt các bản, huyện biên giới với nước bạn Lào. Đấu tranh mạnh mẽ, phòng, chống ma túy.

Xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ của huyện có phẩm chất chính trị, trách nhiệm, có nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhất là giáo dục ý thức tự nghiên cứu, tự học tập, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021- 2016, tôi xin hứa và cam kết thực hiện:

1- Tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm và gương mẫu. Không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng người đại biểu của nhân dân.

2- Thường xuyên giữ mối liên hệ, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc, tiếp nhận đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đề nghị của cử tri để phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền.

3- Đồng thời tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, động viên, chia sẻ, phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và toàn thể cử tri huyện Quế Phong.

4- Với chức trách là người đứng đầu tổ chức Công đoàn tỉnh tôi tiếp tục cùng với BCH, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.