Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Thị Hà Lam

Họ và tên: HOÀNG THỊ HÀ LAM

Ngày, tháng, năm sinh: 02/5/1987

Nghề nghiệp, chức vụ: Người hoạt động không chuyên trách; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 25 (gồm 7 phường trên địa bàn thị xã). Hôm nay được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã phối hợp tổ chức cho Đoàn ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu HĐND thị xã khóa VI nói chung, trong đó có bản thân tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri thị xã. Trước hết, xin được trân trọng gửi đến các ông bà chủ trì hội nghị, lãnh đạo các cấp và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và lời cảm ơn chân thành nhất!

Là cán bộ Mặt trận phường, sinh ra và lớn lên trên quê hương thị xã biển; được  trưởng thành từ cơ sở, thông qua các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND là rất quan trọng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra. Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân là một vinh dự, nhưng cũng là một thách thức nặng nề của người cán bộ, đảng viên, đồng thời là nghĩa vụ của một người công dân.

Bởi vậy, nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để lắng nghe và tập hợp những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất, thậm chí có thể là khiếu nại, tố cáo của cử tri và Nhân dân để kịp thời đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền, HĐND tỉnh về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm; trong đó chú trọng đến tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán, dịch bệnh…; công tác cải cách thủ tục hành chính; những giải pháp thực hiện các vấn đề chính sách xã hội; chính sách dân tộc, tôn giáo; công tác giảm nghèo, An sinh xã hội… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp của HĐND.

2. Rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch. Chính trực dũng cảm, chí công vô tư. Không ngừng học tập, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà, cũng như không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình; rèn luyện kỹ năng đại biểu, kỹ năng nghị trường.

3. Trên lĩnh vực công tác:

.Triển khai và thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 và những năm tiếp theo. Tập trung vận động có hiệu quả chủ trương bồi thường, giải phóng mặt bằng; vận động, phát huy nội lực, xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu, phân loại rác thải…

Thực hiện tốt công tác vận động, xây dựng Quỹ Vì người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp thực hiện tốt các phong trào, các chương trình, kế hoạch đề ra.

Tham gia tích cực công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19;  thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217- QĐ/TW  và Quyết định 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu cho MTTQ các cấp đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nghị tiếp xúc cử tri; hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; thực hiện tốt việc tập hợp, phản ánh ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Tham mưu tập huấn về công nghệ thông tin cho các Trưởng Ban công tác Mặt trận, để cho các Trưởng Ban công tác Mặt trận có điều kiện tiếp cận thông tin, văn bản một cách nhanh nhất. Đồng thời, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của bà con đến các cấp có thẩm quyền.

4. Với vai trò là một công dân của thị xã, bản thân làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh Cửa Lò, về du lịch biển trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Với mong muốn thị xã mình ngày càng phát triển hơn nữa về mọi mặt. Người dân thị xã có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và yên vui. Xứng đáng là trung tâm kinh tế trọng điểm, mũi nhọn của tỉnh; là thành phố du lịch biển xanh, sạch, đẹp, là điểm đến lý tưởng của du khách gần xa.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương thị xã nói riêng và tỉnh nhà nói chung ngày một giàu đẹp, văn minh.

Nhưng nếu được trúng cử, bản thân tôi sẽ có cơ hội để thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ nêu trên. Đồng thời có điều kiện tiếp cận các chủ trương, đường lối, chính sách, những Nghị quyết của HĐND tỉnh truyền đạt với bà con cử tri để  kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cử tri đến các cơ quan, ban, ngành có thẩm quyền giải quyết.

Bản thân tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy đảng ủy, chính quyền địa phương và sự tín nhiệm, tin tưởng của bà con cử tri; lựa chọn bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.