Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Quốc Việt

Họ và tên: HOÀNG QUỐC VIỆT

Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1980

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nhận thức sâu sắc được vai trò, vị trí của đại biểu HĐND tỉnh; đối chiếu tiêu chuẩn và khả năng của bản thân; đồng thời được tổ chức, đoàn thể nơi công tác và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử để cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, bản thân tôi tâm niệm đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà để có thể đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Nghệ An nói chung và của huyện Quỳ Hợp nói riêng.

Nếu vinh dự được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin thực hiện chương trình hành động của mình như sau:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, thực sự tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc và trách nhiệm được giao phó; thường xuyên giáo dục, nhắc nhở gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có quan hệ tốt với bà con ở khu dân cư và đồng chí, đồng nghiệp nơi công tác; không làm những việc ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người đảng viên, người đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tham gia đầy đủ các kỳ họp và các hoạt động của HĐND tỉnh; chủ động xử lý những nội dung thuộc chức năng và thẩm quyền của ngành Tài nguyên và Môi trường, đồng thời tổng hợp, chuyển tải và kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri; chủ động tham mưu, đề xuất và chỉ đạo ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh nhà chuẩn bị tốt các nghị quyết, chương trình, đề án, dự án,… trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị; phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri tỉnh nhà.

3. Nỗ lực phấn đấu, chung sức cùng cán bộ, nhân dân tỉnh nhà thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  tỉnh lần thứ XIX đã đề ra; trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc tồn đọng, kéo dài; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực của ngành, trong đó ưu tiên tập trung lĩnh vực môi trường, khoáng sản, đất đai; chỉ đạo hoàn thành công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau dồn điền đổi thửa, đo đạc bản đồ địa chính.

Trong bất kỳ hoàn cảnh và với cương vị công tác nào, bản thân tôi cũng mong muốn được đón nhận sự đóng góp ý kiến của cử tri và coi đó là một sự tin tưởng, động viên to lớn; thường xuyên chịu sự giám sát của cử tri để tiếp thu và kịp thời sửa chữa những sai sót, nỗ lực phấn đấu để luôn xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Bên cạnh đó, bản thân cũng rất mong muốn nhận được sự quan tâm chia sẻ và đóng góp, đề xuất ý kiến của cử tri đối với tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh nhà nói chung và huyện Quỳ Hợp nói riêng, để cùng nhau đóng góp công sức, trí tuệ và luôn sát cánh cùng cử tri tỉnh nhà trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương Nghệ An nói chung và huyện Quỳ Hợp nói riêng ngày càng văn minh, giàu mạnh./.