Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Ngọc Thủy

Họ và tên: HOÀNG NGỌC THỦY

Ngày, tháng, năm sinh: 14/8/1966

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức, Trưởng phòng Kinh tế, UBND thị xã Hoàng Mai

Được sự quan tâm giới thiệu của Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ thị xã Hoàng Mai, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và cư trú. Tôi rất vinh dự được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh nói chung và thị xã Hoàng Mai nói riêng.

Tôi ý thức được rằng, HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tôi xin được trình bày những suy nghĩ về thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù thị xã Hoàng Mai gặp không ít khó khăn, thách thức do tác động của nhiều yếu tố khách quan, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, nổi bật là:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, đạt 14,15%, quy mô kinh tế đứng thứ 3/21 huyện, thành, thị; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó công nghiệp và dịch vụ đóng vai trò chủ đạo; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá toàn diện. Các dự án lớn trên địa bàn đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả tốt.

Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên khá rõ. Thu ngân sách hàng năm vượt kế hoạch đề ra, năm 2020 đạt 442,9 tỷ đồng/chỉ tiêu 392,96 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục đào tạo từ tốp cuối đã vươn lên tốp đầu của tỉnh. Văn hóa – thể thao đáp ứng tốt hơn đời sống tinh thần cho nhân dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân được cải thiện. Lao động việc làm được quan tâm giải quyết. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,7% thấp hơn bình quân chung của tỉnh,…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đó là: Kinh tế thị xã phát triển nhanh nhưng chưa thật bền vững; chất lượng tăng trưởng chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vai trò là cực tăng trưởng của tỉnh. Thu hút đầu tư chưa nhiều, tỷ lệ bao phủ nhà máy các khu công nghiệp còn thấp. Tốc độ đô thị hóa vẫn còn chậm. Thu nhập thực tế của một bộ phận người dân chưa cao, chưa đồng đều,…

Nếu tôi được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin cam kết:

1- Phát huy hết khả năng, năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác của mình để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

2- Luôn chịu khó học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của cơ quan địa phương nơi công tác và cư trú.

3- Giữ mối quan hệ mật thiết, gần gủi, gắn bó với cử tri; luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri để đề xuất, phản ánh tại các kỳ họp HĐND tỉnh, đồng thời phản ánh với các cấp, các ngành có liên quan, có thẩm quyền kịp thời giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

4- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Nghị quyết, quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

5- Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

6- Với cương vị là Trưởng phòng Kinh tế tôi sẽ tích cực tham mưu, đề xuất các cấp ủy, chính quyền, HĐND quan tâm có các cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trên các lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

Tập trung chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng lợi thế so sánh nhằm khai thác tiềm năng, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, sinh thái, hữu cơ. Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua việc đẩy mạnh mô hình sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp với thị trường và khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Phát triển kinh tế biển, nhất là nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản theo hướng đầu tư thâm canh, công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản.

Phát triển chế biến nông, lâm, thủy sản. Xây dựng khu chế biến thủy sản và hậu cần nghề cá tập trung. Hỗ trợ phát triển các làng nghề, tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho nông, ngư dân.

Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cử tri.