Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hồ Thị Thùy Trang

Họ và tên: HỒ THỊ THÙY TRANG

Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1981

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp nhà nước; Ủy viên BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Viễn thông Nghệ An

Trong suốt quá trình công tác, với truyền thống của gia đình cách mạng (Bà nội là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng), với truyền thống của một người con làng Quỳnh (quê Quỳnh Đôi), bản thân luôn tu lưỡng phẩm chất, đạo đức và nỗ lực để trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, bản thân cùng với Ban Lãnh đạo đơn vị tổ chức hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập ở mức khá cho người lao động (bình quân thu nhập trên 20 triệu đồng/người/tháng), tích cực đóng góp cho ngân sách (gần 50 tỷ đồng hàng năm) và tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng tại địa phương (xây nhà tình nghĩa, xây dựng điểm trường tại huyện nghèo, chăm sóc, phụng dưỡng bà mẹ VNAH, cấp học bổng học sinh nghèo học giỏi,…).

Vừa qua được sự tín nhiệm của cử tri tại cơ quan giới thiệu tôi ứng cử vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2025. Bản thân tôi xác định đây là một vinh dự, một cơ hội để bản thân có thể trưởng thành hơn, đóng góp được nhiều hơn cho xã hội và đồng thời cũng là một trách nhiệm to lớn của một người con với quê hương Nghệ An nói chung, và quê hương Quỳnh Lưu – Hoàng Mai nói riêng.

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, với những hiểu biết về xã hội, với kiến thức được đào tạo cơ bản ở bậc đại học và trên đại học trong các lĩnh vực kinh tế, luật, quản trị, CNTT, với kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực Viễn thông – Công nghệ thông tin, chương trình hành động của tôi sẽ tập trung vào các nội dung:

Thứ nhất, thực hiện chức năng đại diện của người đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc với bà con cử tri, đặc biệt là cử tri thị xã Hoàng Mai, địa phương nơi tôi ứng cử, để nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri, qua đó tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri tới HĐND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện việc tiếp công dân đầy đủ theo quy định; chủ động đôn đốc, đeo bám việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh các giải pháp để nâng cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả, tiến độ việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thứ hai, thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh, bản thân có trách nhiệm tổng hợp, tư duy sâu, chắt lọc những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của bà con cử tri để đề xuất HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách, giải pháp, chương trình hành động sát thực tiễn, hợp lòng dân, có tính khả thi cao và đúng pháp luật đặc biệt là những vấn đề nóng, những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của của người dân như vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, cải cách thủ tục hành chính…

Thứ ba, với trách nhiệm là Giám đốc Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực VT-CNTT, tôi cam kết sẽ cùng với các doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực VT-CNTT có trách nhiệm đầu tư, xây dựng CSHT viễn thông, CNTT hiện đại, đồng bộ, rộng khắp đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, các cấp chính quyền của tỉnh nói chung và thị xã Hoàng Mai nói riêng. Cùng với đó, tôi sẽ  tham mưu, đề xuất với tỉnh để xây dựng, ban hành các nghị quyết, cơ chế chính sách, chương trình hành động cũng như dành nguồn lực thích đáng  để  phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra để người dân và doanh nghiệp sớm được thụ hưởng lợi ích của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thứ tư, tích cực thực hiện nhiệm vụ để được cống hiến, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cùng với nhân dân và chính quyền thị xã Hoàng Mai (địa phương nơi bản thân ứng cử) tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, thu hút mọi nguồn lực, phấn đấu đưa Hoàng Mai sớm trở thành đô thị loại III và từng bước khẳng định là 1 trong 3 cực tăng trưởng của tỉnh (Nam Thanh – Bắc Nghệ). Đặc biệt trong lĩnh ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng nông nghiệp thông minh (nhất là các sản phẩm chủ lực của Hoàng Mai: susu, cà rốt, rau, mướp đắng, bí xanh, hành hoa, nghệ, cam, dứa…), du lịch thông minh (quảng bá rộng rãi Lễ hội đền Cờn, du lịch trên sông Hoàng Mai gắn với đền Cờn, hồ Vực Mấu, hang Hỏa Tiễn…),  sàn giao dịch thủy, hải sản thông minh góp phần giải quyết đầu ra cho bà con ngư dân cũng như thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Hoàng Mai.

Thứ năm, là một ứng cử viên nữ, tôi sẽ dành nhiều sự quan tâm và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tích cực giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; đề xuất, kiến nghị với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tạo điều kiện để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở những địa bàn khó khăn.

Với hiểu biết, kinh nghiệm và tâm huyết của mình, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đóng góp được nhiều hơn nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh. Tôi rất mong được bà con ủng hộ và hy vọng được gặp lại bà con cử tri với tư cách là đại biểu HĐND tỉnh khóa tới.

Nếu trúng cử, tôi hứa sẽ không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân với vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An của chúng ta ngày càng  phát triển sớm trở thành tỉnh khá như quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, cũng là mong mỏi  lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nếu không trúng cử, tôi cũng xin hứa với bà con cử tri sẽ tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu  về mọi mặt để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao./.