Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hồ Lê Ngọc

Họ và tên: HỒ LÊ NGỌC

Ngày, tháng, năm sinh: 27/7/1975

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Là người con quê hương Quỳnh Lưu, được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của bà con, cô bác quê mình, tôi luôn nhận thức dù ở bất kỳ cương vị nào, bản thân phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Thực hiện Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tôi được cấp có thẩm quyền giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Quỳnh Lưu (đơn vị bầu cử số 4) để cử tri lựa chọn bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh.

Tôi ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự to lớn của cá nhân, cơ quan, gia đình nhưng gắn liền với đó là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Bởi nếu trúng cử, tôi sẽ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh tâm tư, nhu cầu chính đáng của cử tri, đồng thời phái có sự đóng góp phần công sức của mình để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Như cử tri đã biết, Quỳnh Lưu là huyện có diện tích rộng, dân số đông, vị trí địa lý thuận lợi và đa dạng vùng miền. Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân toàn huyện đã đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tốt. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ hơn. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; Công tác an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Quân sự, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững…

Tuy nhiên, kinh tế – xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu đặt ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao, nhất là kinh tế biển. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến bất thường. Chất lượng đời sống, việc làm của bà con tuy được nâng lên, cải thiện song vẫn còn đó khó khăn; nhu cầu đầu tư lớn nhưng nguồn thu ngân sách còn chưa cao; điều kiện về kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn ở một số nơi còn hạn chế, xây dựng nông thôn mới còn gặp khó khăn nhất định, một số vấn đề nảy sức phức tạp ở cơ sở chưa được giải quyết triệt để….Đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và tôi biết đó là những vấn đề cần có thời gian giải quyết trong điều kiện hiện nay của tỉnh. Song tôi thấy cần tích cực cùng với Huyện ủy, UBND huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các địa phương tích cực đề xuất, kiến nghị, tham mưu với tỉnh có cơ chế, chính sách quan tâm ưu tiên, hỗ trợ giúp đỡ các địa phương khó khăn vươn lên trong sự phát triển chung của tỉnh nhà. Lợi thế và tiềm năng của huyện Quỳnh Lưu là không nhỏ, song cần lắm sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, cử tri huyện nhà.

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương; với trải nghiệm của bản thân qua các vị trí công tác, cũng như nhiệm vụ được tổ chức phân công, chương trình hành động của tôi sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

– Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tận dụng tối đa mọi nguồn lực, lợi thế của huyện để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Có kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, ưu tiên cho phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ, du lịch (như khu công nghiệp Đông Hồi, Tân Thắng…). Tiếp tục triển khai đề án phát triển kinh tế phía Tây huyện Quỳnh Lưu, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, từ đó xóa đói, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các xã miền núi huyện Quỳnh Lưu.

– Tiếp tục chỉ đạo phát huy lợi thế để phát triển ba mũi nhọn về kinh tế rừng, kinh tế vùng trọng tâm nông nghiệp và kinh tế biển. Trong đó, lấy kinh tế biển là mũi nhọn, cần được tập trung đầu tư, sản xuất theo hướng hiện đại, nâng cao thu nhập cho ngư dân, tiếp tục có những cơ chế, chính sách cho Quỳnh Lưu phát triển kinh tế biển. Với 20km bờ biển, huyện Quỳnh Lưu là một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ nhiều nhất tỉnh, với gần 1300 chiếc. Vì vậy, sản lượng hải sản của Quỳnh Lưu mỗi năm chiếm đến 50% sản lượng cả tỉnh. Chính vì vậy cần tập trung các nguồn lực để ưu tiên cho phát triển kinh tế biển ở Quỳnh Lưu.

– Cần tập trung, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là các nhóm giải pháp đột phá, 4 chương trình trọng tâm. Cùng đó, bám sát tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó xác định: “Phát triển nhanh vùng Hoàng Mai – Quỳnh Lưu gắn với vùng Nam Thanh Hóa – Bắc Nghệ An thành vùng kinh tế động lực”.

– Tham gia ý kiến trong việc xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là những vấn đề có liên quan đến địa phương.

– Về thực hiện các chính sách an sinh xã hội: Quan tâm thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, vùng biển. Chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công. Quan tâm đến các hộ nghèo, có các chương trình thiết thực, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, éo le trong cuộc sống.

– Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo QĐ 1956 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thực hiện tốt các chính sách bão trợ xã hội đối với người bị yếu thế, các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh.

– Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt biên giới, tuyến biển; làm tốt công tác rà soát, kiểm tra địa bàn, quản lý tại các cơ sở cách ly. Lấy nhân dân là tai mắt trong công tác phòng, chống dịch. Sẵn sàng kích hoạt mức cao nhất các phương án, phát huy phương châm “4 tại chỗ” để xử lý khi có tình huống phát sinh phức tạp, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, tạo điều kiện ổn định để phát triển kinh tế, xã hội.

Thứ 2, với vai trò của người đại biểu dân cử:

– Không ngừng phấn đấu, trau dồi phẩm chất, đạo đức lối sống, gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, trong đó ưu tiên vận dụng sáng tạo các thành tựu khoa học, công nghệ về chương trình chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, thẩm tra và quyết định các vấn đề quan trọng theo quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức phân công; đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng được cử tri gửi gắm.

– Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở để lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền.

– Tham gia tích cực vào các hoạt động giám sát việc thực hiện ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

– Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND theo quy định; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chủ trương, quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh cũng như của huyện nhà.

– Tham gia hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND tỉnh tổ chức. Kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách đối với cử tri để đảm bảo chính sách an sinh xã hội cũng như các quyền, lợi ích chính đáng của cử tri.

– Chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thứ 3, với trách nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy:

–  Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế… nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng vào thực tiễn.

– Tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp, nhất là các tình huống đột xuất liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Quỳnh Lưu và sự bình yên cho nhân dân.

– Định hướng hoạt động công tác nội chính, điều tra, viện kiểm sát, tòa án, tư pháp, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp theo quy định.

– Tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy; nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xử lý các vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

– Phối hợp với các ban, ngành liên quan trong kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính địa phương thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

– Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ giải quyết vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Nhân dịp tiếp xúc cử tri, tôi xin phát biểu một số suy nghĩ tâm huyết của mình và cũng là lời hứa mà tôi quyết tâm thực hiện, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. Rất mong nhận được sự chia sẻ, ủng hộ và giám sát của cử tri và toàn thể nhân dân.