Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Thị Phương Thảo

Họ và tên: HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

Ngày, tháng, năm sinh: 17/12/1988

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn

Tôi rất vinh dự khi được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và được Ủy ban Bầu cử tỉnh giới thiệu tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn của huyện Nghĩa Đàn.

Bản thân tôi hiểu rõ HĐND là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ở địa phương. Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân trao quyền đại diện, thay mặt nhân dân tham gia thảo luận, quyết định tại diễn đàn HĐND. Vì thế, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng đòi hỏi trách nhiệm cao hơn đối với bản thân tôi.

Nếu được các bác, các cô chú, các anh chị tin tưởng, tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng và nhiệt huyết, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Nếu trúng cử, với trách nhiệm là đại biểu đại diện cho cử tri của huyện Nghĩa Đàn, tôi sẽ quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh. Thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND là đại diện của nhân dân, thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với cử tri, lắng nghe, đồng hành cùng các cử tri, đặc biệt là ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và thông báo kết quả sau kỳ họp cũng như thông báo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các kỳ họp HĐND tỉnh kịp thời, đầy đủ.

Hai là, làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo cấp trên về lĩnh vực chuyên môn, các nội dung liên quan đến HĐND, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cư tri trong lĩnh vực mình  phụ trách.

Ba là, cùng với tổ chức Hội Nông dân, phối hợp các ban, ngành các cấp quan tâm, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho nông dân, ngày càng mang nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân hơn. Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tập trung, các trang trại, gia trại có đầu tư khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học. Xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả và nhân rộng; Chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Góp phần, xây dựng huyện Nghĩa Đàn thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát của người đại biểu HĐND và các chức năng khác do luật quy định.

Là đại biểu người dân tộc Thái, là đại biểu nữ, tôi sẽ có những ý kiến đóng góp để cùng với chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với các đối tượng chính sách nói chung. Trong đó có chính sách cho người dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng các chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi, nâng cao vai trò và tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, thực hiện việc bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ bị xâm hại, ngược đãi và có điều kiện để phát triển tốt nhất.

Tôi rất mong muốn được các bậc cử tri tin tưởng, ủng hộ và tạo điều kiện để tôi có thể vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm vào hoạt động của tổ chức Hội Nông dân, của  HĐND tỉnh, tạo điều kiện để tôi là cầu nối giữa cử tri với chính quyền các cấp.

Dù trúng cử hay không trúng cử, tôi cũng xin nguyện đem hết khả năng của mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người cán bộ của nhân dân.