Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Đinh Anh Dũng

Họ và tên: ĐINH ANH DŨNG

Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1976

Nghề nghiệp, chức vụ: Công an; Ủy viên BCH Đảng Bộ Công an tỉnh, Bí thư Chi bộ – Trưởng phòng PX01 (phòng Tổ chức cán bộ), Công an tỉnh

Qua quá trình giới thiệu, hiệp thương, tôi được Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An giới thiệu là đại biểu duy nhất của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá 18 (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Tôi nhận thức sâu sắc rằng, được ứng cử vào đại biểu HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là trọng trách to lớn trước cử tri. Để hoàn thành tốt trọng trách đó trước hết bản thân tôi phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân và có chương trình hành động cụ thể như sau:

1. Với cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, tôi sẽ cùng với Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương, của Bộ Công an, của tỉnh về công tác đảm bảo ANTT, nhất là về an ninh biên giới, miền núi, dân tộc; an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; kiên quyết không để bị động, bất ngờ hoặc phát sinh điểm “nóng”, phức tạp về ANTT. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Kiên quyết không để tội phạm, tệ nạn xã hội lộng hành, phức tạp, gây bất an, lo lắng trong nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác Công an; đặc biệt là trong công tác cấp phát căn cước công dân, cấp phát hộ chiếu, đăng ký và quản lý phương tiện… đảm bảo giải quyết nhanh nhất, kịp thời nhất các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Quan tâm làm tốt công tác xây dựng lực lượng Công an các cấp đảm bảo ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trong đó, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

2. Với tư cách là đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Kỳ Sơn, ngoài các nội dung nêu trên, tôi sẽ tập trung thực hiện một số nội dung sau:

– Sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế tại cơ sở để nắm bắt tình hình; liên hệ chặt chẽ với cử tri; thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và Hội đồng nhân dân; giải quyết, trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cử tri theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Đồng thời ghi nhận, phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng mà cử tri quan tâm gửi đến Hội đồng nhân dân và các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết theo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

– Với chức năng của một đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực đề xuất các ngành, các cấp có thẩm quyền, các nhà hảo tâm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ công tác phát triển kinh tế, xã hội, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, xây dựng nông thôn mới đối với huyện Kỳ Sơn, nhất là các dự án trọng điểm, cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, hệ thống lưới điện, xóa đói, giảm nghèo, chính sách người có công, công tác phòng chống dịch, bệnh; quan tâm việc lựa chọn, đào tạo học sinh cử tuyển của ngành Công an cho con em vùng miền núi, dân tộc và ưu tiên tuyển chọn, bố trí cán bộ các cơ quan trên địa bàn huyện Kỳ Sơn từ nguồn con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh và các vấn đề mà cử tri huyện nhà quan tâm theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương, nhất là các phản ánh liên quan đến lĩnh vực ANTT.

– Tiếp tục quan tâm củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Công an các tỉnh thuộc nước bạn Lào; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác bảo đảm ANQG và giữ gìn TTATXH, không ngừng xây dựng thế trận an ninh nhân dân, gắn với nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, đảm bảo tốt an ninh biên giới; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, không để kẻ địch, phần tử xấu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Cùng với Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Kỳ Sơn và Công an các huyện đẩy mạnh toàn diện công tác công an; tập trung đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy; trộm cắp tài sản, buôn bán phụ nữ, trẻ em… đảm bảo cho nhân dân một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Kỳ Sơn ngày càng phát triển.

– Là một đại biểu trong lực lượng vũ trang, tôi sẽ tích cực phát biểu, thảo luận, nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh giải quyết những vấn đề quan trọng của tỉnh mà hiện nay cử tri đặc biệt quan tâm như: Chủ quyền biển đảo, biên giới – vấn nạn tham nhũng – ô nhiễm môi trường – vệ sinh an toàn thực phẩm – tai nạn giao thông – các loại tội phạm – tệ nạn xã hội và các vấn đề an sinh xã hội khác.

Là một ứng cử viên được đào tạo cơ bản trong lực lượng Công an nhân dân, trưởng thành từ thực tiễn, từ cơ sở; với hơn 27 năm tuổi ngành – gần 20 năm tuổi đảng – 15 năm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng CAND và 5 năm là đại biểu HĐND ở huyện miền núi, bản thân xin hứa nếu được cử tri huyện nhà tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ hoàn thành tốt vai trò của một đại biểu HĐND tỉnh và mong muốn được đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, tỉnh Nghệ An và sự phát triển bền vững của huyện nhà, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tôi kính mong cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể cử tri huyện nhà quan tâm, giúp đỡ, tin tưởng ủng hộ tôi và nếu trúng vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 tôi cam kết sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình, xứng đáng với lòng tin cậy của cử tri huyện nhà./.