Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Đậu Thị Hồng Thảo

Họ và tên: ĐẬU THỊ HỒNG THẢO

Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1981

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Ủy viên BCH Đảng bộ CQCQ huyện; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch , UBND huyện Thanh Chương

Tôi rất vinh dự khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An hiệp thương giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, được Ủy ban Bầu cử tỉnh giới thiệu về bầu cử tại đơn vị bầu cử số 10 (gồm 20 xã thuộc huyện Thanh Chương).

Tôi tên là Đậu Thị Hồng Thảo. Sau khi tốt nghiệp khoa Kế toán, Học viện Tài chính – Hà Nội năm 2004, tôi được tiếp nhận về công tác tại phòng Tài chính – KH cơ quan UBND huyện Thanh Chương, trải qua gần 17 năm công tác tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, qua các vị trí chuyên viên, Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, bản thân luôn cố gắng phấn đấu đem hết tâm sức của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức như: thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai bão lụt gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, dịch bệnh xảy ra trên một số cây trồng vật nuôi; Chính phủ cắt giảm đầu tư công, các công trình dự án trọng điểm bị gián đoạn, kéo dài. Đặc biệt, từ cuối năm 2019 đến nay đại dịch Covid – 19 gây ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Nhưng với sự chủ động nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức, dưới sự tập trung của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành tích cực của các cấp chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, LLVT và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh nói chung và huyện Thanh Chương nói riêng đã vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực:

Đối với huyện Thanh Chương: Kinh tế tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng, cơ sở hạ tầng có bước phát triển nhanh, văn hoá xã hội tiếp tục phát triển, khoa học công nghệ và môi trường có nhiều tiến bộ; thu ngân sách luôn vượt chỉ tiêu HĐND huyện giao, thu hút đầu tư và huy động nguồn lực đạt kết quả khá, đến nay toàn huyện đã có 18 xã về đích nông thôn mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hệ thống chính trị đoàn kết thống nhất, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, các vấn đề xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,9%. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác cai nghiện ma túy được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, xã hội quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được Thanh Chương chúng ta vẫn là huyện nghèo, kinh tế phát triển chưa bền vững, ngân sách chủ yếu trợ cấp cân đối từ cấp trên, lao động thiếu việc làm còn nhiều, đời sống của một bộ phận nhân dân còn  khó khăn; tình hình tệ nạn xã hội như: ma tuý, tội phạm hình sự, cờ bạc mặc dù được quan tâm đấu tranh triệt phá nhưng diễn biến vẫn còn phức tạp; ý thức chấp hành pháp luật; tính tiên phong gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên công dân ở một số nơi còn hạn chế, như vi phạm chính sách dân số, đất đai,… đã có phần nào làm giảm sút niềm tin của nhân dân.

Nhằm góp phần vào việc tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trên. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin hứa sẽ luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm, phát huy hết khả năng của bản thân để thực hiện tốt hơn vai trò của người đại biểu dân cử gắn với việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, cùng với việc thực hiện chương trình hành động như sau:

Thứ nhất: Tăng cường đi cơ sở để nắm bắt kịp thời các thông tin, thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc với cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị đề xuất chính đáng của cử tri và nhân dân thuộc phạm vi của đại biểu để phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời những vấn đề mà cử tri quan tâm. Báo cáo với cử tri đầy đủ nội dung, chương trình, kết quả kỳ họp và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã ban hành, thường xuyên nghiên cứu tài liệu, tham gia phát biểu ý kiến nội dung có trọng tâm, trọng điểm nhằm để nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Thứ hai: Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ tích cực, chủ động tham mưu cho HĐND – UBND huyện trong công tác quản lý, điều hành và quyết toán thu, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

Thứ ba: Không ngừng học tập nâng cao trình độ và nắm chắc các quy định, hướng dẫn của cấp trên, để kịp thời tham mưu đề xuất, giải quyết các chế độ, chính sách bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ kịp thời, đầy đủ đúng quy định.

Thứ tư: Với trách nhiệm là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện, nếu được cử tri tín nhiệm tôi càng có điều kiện và thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ để thường xuyên tiếp xúc sâu sát hơn trong nắm bắt tình hình, đồng hành cùng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc và có các giải pháp cụ thể, thiết thực để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.