Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Đặng Thị Vân Anh

Họ và tên: ĐẶNG THỊ VÂN ANH

Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1980

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An

Được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn lao của bản thân tôi trước cử tri. Nhận thức được vai trò của người đại biểu HĐND là người đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, đồng thời với vai trò của một cán bộ công tác trong lĩnh vực tài chính, tôi xin báo cáo Chương trình hành động với những nội dung trọng tâm như sau:

1- Tích cực nghiên cứu, nắm bắt thông tin thực tế trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Thanh Chương nói riêng, để phát hiện và kiến nghị với HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, các Nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm đúng pháp luật, phù hợp thực tế nhằm thúc đẩy sự phát triển KTXH của tỉnh nói chung, của huyện Thanh Chương nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

2- Kiến nghị HĐND, UBND các cấp có chương trình cụ thể kiên quyết thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục hành chính khi giải quyết công việc của người dân nhanh, gọn, tránh phiền hà, sách nhiễu nhân dân, nhất là trong các thủ tục trong lĩnh vực đất đai, thủ tục liên quan lĩnh vực trợ cấp xã hội cho các hộ, gia đình, cá nhân thuộc đối tượng chính sách, các thủ tục hành chính khác. Công khai, dân chủ, bình đẳng trong hoạt động của cơ quan nhà nước từ cấp xã trở lên vì lợi ích của nhân dân. Đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu giải pháp nâng mức độ dịch vụ công trực tuyến giải quyết TTHC ở mức độ 4, tức là người dân chỉ cần ngồi ở nhà có thể điền và gửi mẫu văn bản yêu cầu trực tuyến đến cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán lệ phí trực tuyến và nhận kết quả qua bưu điện, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho bà con.

3- Trong lĩnh vực công tác tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, gương mẫu đi đầu, tôi sẽ nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp làm sao để đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác Cải cách hành chính và Quy chế dân chủ ở cơ sở tốt hơn, công khai, minh bạch hơn, dân chủ hơn để từ đó sẽ phát huy và nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ,  chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước, vì theo tôi mọi thể chế, khung pháp lý dù có hoàn thiện đến đâu cũng sẽ không phát huy hiệu quả thực tế nếu vấn đề xuất phát từ chính những con người thực thi các chính sách đó.

4- Giữ mối liên lạc thường xuyên với nhân dân để nắm tình hình và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đồng thời, bản thân sẽ tham gia thảo luận những kiến nghị này trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân, cũng như chuyển đến các cơ quan hữu quan để kịp thời xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan. Tích cực tham gia các phiên tranh luận tại các kỳ họp hội đồng nhân dân và tích cực gặp gỡ các cử tri trước và sau mỗi kỳ họp để nắm bắt các ý kiến cũng như phản hồi và thông tin lại cho cử tri được biết các vấn đề đã được giải quyết, chưa được giải quyết tiếp tục gửi cấp có thẩm quyền để giải quyết.

5- Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân. Trong đó, cần tập trung giám sát các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực tiễn cuộc sống như đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách…

6- Kiến nghị với các cơ quan cấp trên tăng cường chức năng phản biện xã hội và giám sát cộng đồng trong đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu cải cách hành chính công hướng đến nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch và tương tác: Cơ quan quản lý nhà nước cần tôn trọng “quyền được biết” của người dân, có trách nhiệm giải trình với người dân về quy hoạch phát triển KTXH, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch đền bù GPMB của dự án có xâm hại đến lợi ích người dân hay không.

7- Là cán bộ công tác tại Sở Tài chính, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, bản thân sẽ tham mưu đề xuất với lãnh đạo phối hợp với các sở, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu với Đoàn ĐBQH, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về các chính sách, chế độ thuộc thẩm quyền của địa phương, sao cho chế độ, chính sách phải sát với tình hình thực tế của địa phương, dễ hiểu, dễ áp dụng thực hiện, dễ kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành và sự giám sát của nhân dân; mạnh dạn đề xuất các biện pháp, kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, phân bổ các nguồn lực hợp lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch tạo động lực quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội. Với trách nhiệm được giao, những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo và những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, nếu được bầu làm đại biểu HĐND tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để làm tốt nhiệm vụ của mình cũng như nhiệm vụ của người đại biểu HĐND.

Những năm gần đây, đời sống nhân dân toàn tỉnh nói chung và huyện Thanh Chương nói riêng phần nào đã được cải thiện, nâng cao đời sống về cả vật chất lẫn tinh thần. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá; xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Công nghiệp, xây dựng tiếp tục phát triển khá, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Dịch vụ thương mại phát triển nhanh, phương thức kinh doanh ngày càng đa dạng, hiện đại; thị trường hàng hóa phong phú… Điều đó có được là do chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền huyện, xã. Tuy nhiên, dù có triển khai một cách đúng đắn kịp thời cũng không sao tránh khỏi những thắc mắc từ phía bà con nông dân. Công việc chuyên môn của tôi hiện nay công tác tại Phòng quản lý Giá và Công sản liên quan đến các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, chính sách hỗ trợ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, về tài chính giá cả…, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tôi cũng đã được nghe những ý kiến băn khoăn của bà con liên quan đến các chế độ, chính sách, phương thức triển khai, áp dụng, thanh quyết toán các chế độ, chính sách có liên quan đến bà con. Nếu như có người đại diện cho nhân dân, là cầu nối giữa bà con và chính quyền các cấp để trình bày tâm tư, nguyện vọng của bà con thì vừa giúp cho các cấp chính quyền triển khai đúng đắn, hiệu quả chủ trương, vừa giúp bà con nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách thỏa đáng mang lại hiệu quả cao trong công việc, mang lại sự bình yên no ấm trong cuộc sống. Đó chính là lý do động lực để tôi tham gia ứng cử HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Là một người con của quê hương Thanh Chương, bản thân tôi luôn mong muốn những người dân nơi đây có cuộc sống no ấm, an yên và hạnh phúc. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tôi  sẽ có nhiều cơ hội hơn để đem những ý kiến, kiến nghị của cử tri đề xuất trong các kỳ họp HĐND tỉnh.