Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Đặng Thanh Tùng

Họ và tên: ĐẶNG THANH TÙNG

Ngày, tháng, năm sinh: 28/8/1968

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Thực hiện các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBND  và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đối với ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi rất vinh dự được Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với trách nhiệm, vị trí công tác hiện tại là Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, tôi luôn xác định rõ sẽ cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, đã cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 7,2%/năm, cao hơn giai đoạn 2011-2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp – xây dựng ổn định và tăng trưởng; dịch vụ và thương mại phát triển nhanh, đa dạng và hiệu quả. Thu hút đầu tư có bước chuyển biến mạnh, nhiều công trình, dự án được triển khai. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên. An ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo ổn định.

Trong nhiệm kỳ này, được cử tri nơi công tác, cư trú và Ủy ban Bầu cử tín nhiệm, tôi được Ủy ban Bầu cử phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử huyện Yên Thành – nơi quê hương tôi sinh ra và lớn lên, là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng với nhiều di tích có giá trị lịch sử quý giá. Trong những năm qua, với sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân kinh tế – xã hội của huyện đã có nhiều bước chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 9,05%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng, tăng 182% so với năm 2015. Huyện Yên Thành đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM, là đơn vị cấp huyện thứ 4 đạt chuẩn NTM trong toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,92%. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh tôn giáo được đảm bảo.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi trở thành đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đó là vinh dự lớn – nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, tôi nguyện sẽ đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết của bản thân để hoàn thành trọng trách mà cử tri giao phó.

Trong thời gian tới, tôi sẽ không ngừng phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân với chương trình hành động như sau:

1. Không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người dân, người đảng viên và người đại biểu HĐND tỉnh. Thường xuyên nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân tỉnh nhà nói chung và của cử tri huyện Yên Thành nói riêng.

2. Là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, nhất là cử tri nơi cư trú và cử tri huyện Yên Thành; tích cực tham gia các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh và tiếp xúc cử tri mỗi kỳ họp để kịp thời tổng hợp, nắm bắt các vấn đề kiến nghị của cử tri và xã hội quan tâm, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực với Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương.

3. Trên cương vị công tác là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Trong đó, tập trung vào việc nâng cao chất lượng tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tham mưu giải quyết dứt điểm các vấn đề còn có đơn thư, khiếu nại, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, theo dõi, giám sát, ủng hộ, tin tưởng, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cử tri để tôi có điều kiện tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.