Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Chu Thế Huyền

Họ và tên: CHU THẾ HUYỀN

Ngày, tháng, năm sinh: 24/8/1976

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức;Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An

Bản thân tôi sinh ra trong gia đình bố và mẹ đều là công nhân lao động, tôi đã luôn cố gắng vượt lên mọi khó khăn, phấn đấu học tập, trưởng thành.

Sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ chính sách thu hút nguồn cán bộ về làm việc tại tỉnh Nghệ An, tôi đã được nhận vào làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An 15 năm, với chức vụ cao nhất là Phó Giám đốc Sở, sau đó được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu 4 năm và Bí thư Huyện ủy Diễn Châu 2 năm; từ tháng 12/2020 đến nay được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Với cương vị mới, bản thân tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tín nhiệm của toàn thể cử tri bầu cho tôi trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để tôi có cơ hội tiếp tục phát huy những kinh nghiệm quý báu đã được đúc rút trong suốt thời gian công tác tại Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Diễn Châu và chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri huyện Diễn Châu đến một diễn đàn lớn hơn đó là HĐND tỉnh.

Công tác tại cơ quan Thanh tra tỉnh, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo quy định của pháp luật, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Nếu vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, với cương vị là Chánh Thanh tra tỉnh tôi xin thực hiện chương trình hành động của mình như sau:

Thứ nhất, không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là bản lĩnh, kỹ năng nghị trường của người đại biểu nhân dân; gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác; thường xuyên giáo dục, nhắc nhở gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có quan hệ tốt với bà con ở khu dân cư và đồng chí, đồng nghiệp nơi làm việc; không làm những việc ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người đảng viên, người đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tập hợp, kiến nghị, phản ánh đầy đủ, khách quan, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu giải quyết; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thứ hai, tích cực nghiên cứu, nắm bắt thông tin thực tế, tham gia đề xuất xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An nói chung và của huyện Diễn Châu nói riêng, trong đó, tập trung các vấn đề ưu tiên mà cử tri quan tâm hiện nay. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri tại địa bàn ứng cử, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri không chỉ riêng tại địa bàn ứng cử mà trên cả địa bàn huyện; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri, báo cáo cử tri về hoạt động của mình và HĐND tỉnh, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Thứ ba, gắn với trách nhiệm là Chánh Thanh tra tỉnh, tôi sẽ  cùng với tập thể lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác tiếp dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, cơ quan, tổ chức. Phát hiện những sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tôi xin hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân và chương trình hành động của mình đã đề ra.