Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Cao Thị Thủy

Họ và tên: CAO THỊ THỦY

Ngày, tháng, năm sinh: 25/3/1983

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BTV, trực Đảng, Đảng ủy xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương

Được sự quan tâm của các cấp, tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Là người con Thanh Chương được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, giúp đỡ của bà con, nên tôi luôn nhận thấy dù mình ở đâu và là đại biểu HĐND hay không là đại biểu HĐND thì mình cũng phải cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ vì mình đang là người cán bộ của nhân dân.

Nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND, tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử:

1- Với tư cách là ứng cử viên thuộc lĩnh vực chuyên trách công tác Đảng bản thân tôi tiếp tục thực hiện tốt những công việc hàng ngày của Đảng ủy, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các chi bộ trực thuộc. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong đảng bộ. Đồng thời xây dựng khối dân vận xã nhà ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý cán bộ, quản lý đảng viên theo phân cấp. Theo dõi chỉ đạo các hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp xã và các hoạt động của chi bộ.

2-.Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

3- Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

4- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

5- Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

6-Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.