Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bùi Thị Huyền

Họ và tên: BÙI THỊ HUYỀN

Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1974

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳ Hợp

Rất vinh dự cho cá nhân tôi được sự quan tâm giới thiệu của cơ quan, Cấp uỷ Đảng, chính quyền và cử tri nơi cư trú cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam Các cấp tín nhiệm hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khoá 18 nhiệm kỳ 2021-2026 và được Uỷ ban bầu cử tỉnh Nghệ An đưa vào danh sách ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An tại đơn vị bầu cử số 13 huyện Quỳ Hợp.

Tôi tự hiểu một cách sâu sắc rằng, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.

Tôi vô cùng xúc động trước tình cảm của cán bộ và nhân dân đã tín nhiệm giới thiệu tôi ra ứng cử bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn đối với bản thân tôi. Nếu vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ đem hết khả năng của mình. Không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri trên địa bàn. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.

1. Luôn gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dành nhiều thời gian tiếp xúc với cử tri để lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân; phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời với HĐND, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết trả lời cho cử tri và nhân dân, có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

2. Thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân; những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của nông dân; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện một số cơ chế chính sách của tỉnh để báo cáo, đề đạt với cấp trên chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội trong huyện thường xuyên quan tâm tới quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân, nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan hữu quan các cấp khi phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nhân dân.

3. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quỳ Hợp và đã có thời gian dài công tác và gắn bó với tổ chức Hội nên rất thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của  bà con nông dân. Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ tích cực cùng BTV Hội Nông dân huyện, tham mưu cho BTV Huyện ủy, HĐND, UBND huyện có các chủ trương, cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để hỗ trợ nông dân trong sản xuất phát triển kinh tế nông nghiệp có hiệu quả. Cùng tập thể BTV Hội Nông dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội trong huyện tích cực phối hợp với các ban ngành, nhất là các doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả các hoạt động, tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống như: Dạy nghề gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, tập huấn, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ mới, phối hợp các ngân hàng tín chấp cho nông dân vay vốn, các doanh nghiệp cho nông dân vay phân bón, thức ăn chăn nuôi trả chậm đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất, vận động tuyên truyền hội viên nông dân sản xuất thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp tìm giải pháp đầu ra cho nông sản, làm cầu nối để các doanh nghiệp có năng lực phối hợp nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

– Đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; xây dựng các mô hình trang trại, gia trại, các vùng chuyên canh sản xuất lớn; ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh trong thị trường hội nhập và đảm bảo vệ sinh môi trường.

4. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tích cực tham gia sinh hoạt chi hội đối thoại với hội viên nông dân để nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của bà con, nông dân kịp thời, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh./.