Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bùi Hà Ngọc Trâm

Họ và tên: BÙI HÀ NGỌC TRÂM

Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1994

Nghề nghiệp, chức vụ: Kinh doanh; Chuyên viên phòng Nhân sự tổng hợp, Viễn thông Nghệ An

Bản thân tôi qua các lần hiệp thương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, đây là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả, nặng nề.

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, có thể đồng cảm với khát khao được cống hiến cho quê hương, đất nước, nếu được trúng cử vào HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tôi xin hứa:

Thứ nhất, nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu vì sự nghiệp của Đảng, của nhân dân trong quá trình đổi mới của tỉnh nhà, sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri trong toàn tỉnh, nhất là đối với cử tri thị xã Hoàng Mai, cử tri VNPT Nghệ An, cử tri phường Vinh Tân và chịu sự giám sát của Nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và của Nhân dân đến HĐND; đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi sẽ không ngừng học tập và rèn luyện về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, quản lý, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về những công việc trên cương vị được giao, xứng đáng là đại biểu HĐND tỉnh và niềm tin của cử tri.

Thứ hai, với cương vị công tác trong doanh nghiệp Viễn thông – Công nghệ thông tin, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, người lao động VNPT Nghệ An ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đó là:

– Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông, công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển; đặc biệt đưa khoa học – công nghệ thông tin ứng dụng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, trong đời sống xã hội của nhân dân.

– Giới thiệu, cung cấp nhiều dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin với nhiều tiện ích, nhằm đem lại sự thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ cho nhân dân, đảm bảo nhu cầu thông tin của mọi đối tượng trong xã hội.

– Có trách nhiệm cùng với các doanh nghiệp khác trong ngành viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn Nghệ An, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, các ngành quản lý Nhà nước về viễn thông – công nghệ thông tin để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tiến tới dùng chung cơ sở hạ tầng nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, đem lại mỹ quan đô thị, đảm bảo tính an toàn cao trong quá trình khai thác, vận hành mạng lưới viễn thông – công nghệ thông tin.

Thứ ba, tích cực thực hiện nhiệm vụ để cùng với thị xã Hoàng Mai (địa phương bản thân ứng cử) tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy nội lực, thu hút mọi nguồn lực, phấn đấu đưa Hoàng Mai đến cuối năm 2022 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp huyện, đến năm 2023 hoàn thành tiêu chí đô thị loại III, góp phần xây dựng thị xã văn minh, giàu đẹp, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của tỉnh, đất nước.

Hiện nay quy mô kinh tế thị xã còn nhỏ, kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững; năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn còn thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa đồng bộ; tốc độ đô thị hóa chậm. Do vậy, để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm tới tôi sẽ góp sức mình cùng các đồng chí lãnh đạo, bà con nhân dân thị xã xây dựng các xã, phường theo mô hình nông thôn mới; trong đó, đường giao thông thôn, xóm được kiên cố hóa, có hệ thống xử lý rác thải và chất thải rắn, cung cấp đủ nước sạch, đầu tư các công trình văn hóa – xã hội, phổ cập giáo dục, y tế xã đạt bộ tiêu chuẩn quốc gia.

Thứ tư, là một ứng cử viên đang trong đội ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản, tôi sẽ dành nhiều sự quan tâm và hoạt động vì sự phát triển của Đoàn thanh niên; tích cực đồng hành cùng Đoàn thanh niên cơ sở, Tỉnh đoàn, đề xuất, kiến nghị với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tạo điều kiện chăm lo, bảo vệ, quyền lợi để phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên tỉnh nhà, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong việc tham gia cải cách hành chính của cơ quan, tỉnh.