Càng đi sâu tìm hiểu việc khiếu nại của 105 hộ dân K3, P. Cửa Nam, thì thấy xuất hiện có những mâu thuẫn ở chính cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận QSD đất, cụ thể ở đây là UBND TP. Vinh.

Văn bản số 3314/UBND-TNMT đã bị hủy bỏ!

Tại Văn bản số 3314/UBND-TNMT ngày14/6/2018 của UBND TP. Vinh có nêu quan điểm của UBND P. Cửa Nam là: “Các hộ gia đình cá nhân tại 4 khu tập thể không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo quy định của Luật Đất đai và không phù hợp quy hoạch đất ở”. Vậy nhưng khi được hỏi về điều này, thật bất ngờ khi các cán bộ liên quan của UBND P. Cửa Nam khẳng định: UBND TP. Vinh đã hủy bỏ Văn bản số 3314/UBND-TNMT.

Để minh chứng điều này, UBND P. Cửa Nam cho biết việc UBND TP. Vinh hủy bỏ Văn bản số 3314/UBND-TNMT được thể hiện tại Văn bản số 5688/UBND-TTr ngày 21/9/2018. Tiếp cận Văn bản số 5688/UBND-TTr thì đây là văn bản báo cáo việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho 105 hộ dân trú tại K3, P. Cửa Nam lên UBND tỉnh và Thành ủy Vinh (có đề gửi đến ông Nguyễn Hoàng Sơn và 104 hộ dân – PV). Sở dĩ UBND TP. Vinh phải có báo cáo này là vì UBND tỉnh và Thành ủy Vinh giao UBND TP. Vinh xem xét, giải quyết việc 105 hộ dân không đồng tình với Văn bản số 3314/UBND-TNMT, có đơn thư kiến nghị!.

Theo Văn bản số 5688/UBND-TTr, dẫn đến việc UBND TP. Vinh ban hành Văn bản số 3314/UBND-TNMT là từ tham mưu của Phòng TN&MT. Phòng này đã căn cứ báo cáo của Tổ công tác thực hiện kiểm tra, rà soát xử lý đơn của ông Nguyễn Hoàng Sơn và một số hộ dân khối 3, P. Cửa Nam (do UBND TP. Vinh thành lập ngày 13/12/2017). Trong khi đó, UBND P. Cửa Nam chưa tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất của 105 hộ dân, chưa xác nhận hồ sơ đề nghị UBND TP. Vinh cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân; UBND TP. Vinh cũng chưa nhận được hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất hợp lệ do UBND P. Cửa Nam chuyển lên và cũng chưa kiểm tra, xem xét hồ sơ cụ thể của từng trường hợp, vì vậy, việc Phòng TN&MT chỉ căn cứ vào báo cáo của Tổ công tác để tham mưu UBND TP. Vinh ban hành Văn bản số 3314/UBND-TNMT khẳng định không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho 105 hộ dân K3 P. Cửa Nam là chưa phù hợp. Vì vậy, sau khi xin ý kiến của Thanh tra tỉnh và Sở TN&MT, UBND TP. Vinh đã hủy bỏ Văn bản số 3314/UBND-TNMT.

Các cán bộ UBND P. Cửa Nam thông tin về cụm vườn tượng tại bản quy hoạch Công viên Thành cổ Vinh.
Các cán bộ UBND P. Cửa Nam thông tin về cụm vườn tượng tại bản quy hoạch Công viên Thành cổ Vinh.

UBND P. Cửa Nam thay đổi quan điểm

Nhắc lại quan điểm của UBND P. Cửa Nam tại Văn bản số 3314/UBND-TN&MT của UBND TP. Vinh, chúng tôi lại tiếp tục bất ngờ bởi các cán bộ liên quan của phường này khẳng định với những giấy tờ mà hầu hết các hộ dân thuộc K3 hiện có thì đủ căn cứ cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo quy định của pháp luật. Sở dĩ còn vướng mắc, chưa cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho người dân là do vướng quy hoạch. Và để giải quyết vướng mắc, UBND P. Cửa Nam đã có văn bản báo cáo UBND TP. Vinh, đề nghị Phòng TN&MT cho ý kiến và có hướng dẫn cụ thể.

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Công viên Thành cổ Vinh sau khi điều chỉnh năm 2008.
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Công viên Thành cổ Vinh sau khi điều chỉnh năm 2008.

Thể hiện những nội dung này là tại Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 16/8/2019 của UBND P. Cửa Nam lên UBND TP. Vinh về việc báo cáo các nội dung liên quan đến việc xử lý hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSD đất tại các khu tập thể trong Thành cổ Vinh. Tại đây UBND P. Cửa Nam thông tin những nội dung đã thực hiện gồm: Đã phối hợp cùng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tổ chức hướng dẫn cho 105 hộ dân kê khai hồ sơ, hiện đã có 92/105 hộ nộp hồ sơ (trong đó có 35 hồ sơ của các hộ thuộc khu tập thể Công ty Phát hành sách Nghệ An thì đã có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh năm 2014); đã xin ý kiến Sở Tài chính về giấy tờ thanh lý, bán hóa giá nhà tập thể của các khu tập thể thuộc K3 và đã được Sở Tài chính có văn bản trả lời (Văn bản số 3708-QLG&CS ngày 23/11/2017 của Sở Tài chính).

Về các căn cứ pháp lý áp dụng, theo UBND Phường Cửa Nam thì thực hiện theo Khoản 1, Điều 20, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất”. Bên cạnh đó thông tin hiện đang có song song hai quy hoạch, gồm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2019 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt thì các khu tập thể nêu trên là đất ở dân cư; Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Thành cổ Vinh tại Quyết định số 4312/QĐ.UBND.CN ngày 1.10/2008 các khu tập thể nói trên là quy hoạch vườn tượng.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2019 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Vinh, khu vực có nhà ở của 105 hộ dân đều là đất ở đô thị.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2019 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Vinh, khu vực có nhà ở của 105 hộ dân đều là đất ở đô thị.

Quan điểm của UBND P. Cửa Nam nêu ra tại đây là: “Hiện nay chưa thực hiện quy hoạch, chưa bố trí được quỹ đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân các khu tập thể nêu trên. Đề nghị UBND TP. Vinh trình UBND tỉnh và Sở TN&MT cho chủ trương cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên giấy chứng nhận QSD đất thể hiện đất nằm trong quy hoạch không được xây dựng mới để quản lý”. Và bởi khu đất liên quan đến 105 hộ dân đang song song tồn tại hai quy hoạch, UBND P. Cửa Nam đề nghị UBND TP. Vinh và Phòng TN&MT cho ý kiến chỉ đạo về quy hoạch áp dụng để thống nhất thực hiện…

Báo cáo số 289/BC-UBND của UBND P. Cửa Nam là từ ngày 16/8/2019, vậy những nội dung phường gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện, có kiến nghị đề xuất đã được UBND TP. Vinh trả lời hay chưa? Theo các cán bộ liên quan của UBND P. Cửa Nam, đến nay họ chưa nhận được chỉ đạo của UBND TP. Vinh.

Dân chưa biết Văn bản số 5688/UBND-TTr!

Nghiên cứu đơn của ông Nguyễn Hoàng Sơn và các hộ dân K3, P. Cửa Nam, dẫn đến việc khiếu nại, ngoài yêu cầu cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận QSD đất thì bởi lý do tại Văn bản 3314/UBND-TNMT, UBND TP. Vinh khẳng định các giấy tờ nhà đất của họ là “không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất”. Trong khi đó, như đã nêu trên, tại Văn bản số 5688/UBND-TTr ngày 21/9/2018, UBND TP. Vinh đã hủy Văn bản 3314/UBND-TNMT.

Hỏi về điều này, ông Nguyễn Hoàng Sơn khẳng định chưa được biết đến Văn bản 5688/UBND-TTr, hay bất kỳ một công văn nào của UBND TP. Vinh có nội dung hủy bỏ Văn bản số 3314/UBND-TN&MT. Khi được xem Văn bản 5688/UBND-TTr, ông Nguyễn Hoàng Sơn tỏ rõ sự bức xúc. Vì theo ông Sơn, tại Văn bản 5688/UBND-TTr có ghi rõ những địa chỉ được gửi đến, trong đó có cá nhân ông và 104 hộ dân các khu tập thể K3, P.Cửa Nam, vậy nhưng chưa một hộ gia đình cá nhân nào ở nơi này được tiếp cận. Ông Sơn băn khoăn: “Tại sao lại như vậy?”. Cũng với nội dung này, một hộ dân (từng là cán bộ Thanh tra tỉnh), sống tại khu tập thể Nhà văn hóa trung tâm trao đổi: “Việc hủy bỏ Văn bản 3314/UBND-TNMT của UBND TP. Vinh không được thực hiện theo đúng thể thức quy định và cũng chưa thông báo đến tận các hộ dân có liên quan. Vì vậy, người dân có thể hiểu UBND TP. Vinh vẫn giữ quan điểm như tại Văn bản 3314/UBND-TNMT. Đó là không thực hiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho 105 hộ dân. Vì vậy hồ sơ các hộ dân đã nộp vẫn bị “treo” tại UBND P. Cửa Nam”.