Xử lý ô nhiễm từ Trường phổ thông DTNT THPT số 2: Chậm chuyển biến!

Những tưởng sau khi được báo chí phản ánh (bài “Giải quyết dứt điểm ô nhiễm tại một trường học”- Báo Nghệ An ngày 15/5/2022) thì tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 sẽ được khắc phục. Nhưng…

Ngày 27/5/2022 UBND xã Nghi Ân tiếp tục có Văn bản số 181/UBND-ĐC về việc ô nhiễm tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 gửi lên Sở TN&MT, Sở GD&ĐT và UBND thành phố Vinh. Nguyên nhân vì những ngày trước đó có mưa lớn đã dẫn nước thải từ cống, mương của Trường phổ thông DTNT THPT số 2 tràn ngập sân Nhà văn hóa xóm Hòa Hợp, gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, người dân trong khu vực bức xúc, kiến nghị xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm từ trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2.

Văn bản số 181/UBND-ĐC của UBND xã Nghi Ân nêu rõ, trong các năm 2020 – 2021, xã đã tổ chức kiểm tra và có công văn gửi nhà trường, UBND tỉnh Nghệ An, UBND thành phố Vinh. Dù vậy, nhà trường vẫn chưa có biện pháp khắc phục, gây ô nhiễm khu vực dân cư (đặc biệt tại nhà văn hóa xóm Hòa Hợp).

Ngày 22/04/2022, UBND xã tiếp tục kiểm tra, yêu cầu nhà trường phải tổ chức khắc phục bằng biện pháp xây dựng kiên cố tuyến mương dọc theo tường rào sát nhà văn hóa và khu vực dân cư, không để nước thải tràn sang sân Nhà văn hóa xóm, ruộng sản xuất và nhà dân liền kề. Vì nếu vẫn tồn tại tình trạng này, sẽ gây bức xúc trong nhân dân, dẫn đến kiến nghị lên nhiều cấp, nhiều ngành; phát tán thông tin tiêu cực lên mạng xã hội, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý nhà nước tại địa phương và uy tín của tỉnh, thành phố.

Tại Văn bản số 181/UBND-ĐC, UBND xã Nghi Ân còn thông tin, trong những năm qua, vấn đề này đã được các sở, ngành cấp tỉnh, UBND thành phố Vinh và UBND tỉnh quan tâm kiểm tra, chỉ đạo. Cụ thể, ngày 15/11/2017, Sở TN&MT đã tổ chức kiểm tra hiện trường, có Công văn số 6337/Sở TNMT ngày 28/11/2018 về kết quả kiểm tra giải quyết phản ánh ô nhiễm môi trường tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An; Công văn số 2005/STNMT-BVMT ngày 18/04/2018 yêu cầu nhà trường báo cáo kế hoạch, tiến độ và kết quả thực hiện khắc phục. Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh có Công văn số 8771/UBNDNN về việc giải quyết kiến nghị của cử tri xã Nghi Ân về ô nhiễm môi trường tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An theo kiến nghị tại Công văn số 7058/UBND| TNMT ngày 07/12/2020 của UBND thành phố Vinh. Ngày 2/2/2021, Sở TN&MT chủ trì và phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND xã Nghi Ân tổ chức làm việc để giải trình nội dung phản ánh của cử tri. Ngày 18/12/2021, Sở TN&MT có Công văn số 6628/STNMT-BVMT báo cáo UBND tỉnh và yêu cầu nhà trường báo cáo kết quả khắc phục ô nhiễm trên cơ sở báo cáo số 2/DTNT ngày 10/01/2021 của Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An.

Ngày 28/04/2022, Báo Nghệ An trực tiếp hiện trường theo phản ánh của nhân dân, sau đó đăng tải bài viết: “Giải quyết dứt điểm ô nhiễm tại một trường học”. Ngay sau khi báo nêu, ngày 12/05/2022 Sở TN&MT tiếp tục có Công văn số 2648/STNMT-BVMT đôn đốc thực hiện khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường gửi Sở GD&ĐT, UBND thành phố Vinh và Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn số 6337/STNMT-BVMT ngày 28/11/2017 và các nội dung chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Cuối Văn bản số 181/UBND-ĐC, UBND xã Nghi Ân khẳng định “Cho đến nay, nhà trường vẫn chưa khắc phục tình trạng ô nhiễm nêu trên”; đồng thời kiến nghị: “Mới đây do trời mưa, nước từ cống mương của nhà trường tràn sang sân của nhà văn hóa xóm, ruộng sản xuất và nhà dân xung quanh tạo dư luận và bức xúc dữ dội từ phía nhân dân lên chính quyền địa phương và các trang mạng xã hội. Vì vậy, UBND xã Nghi Ân báo cáo và đề nghị Sở GD&ĐT, Sở TN&MT, UBND thành phố Vinh có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu chỉ đạo Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An xử lý dứt điểm, đảm bảo môi trường và yên dân”.

Tìm hiểu, ngày 12/5/2022, Sở TN&MT có Công văn số 2648/STNMT-BVMT đôn đốc thực hiện khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường gửi Sở GD&ĐT, UBND thành phố Vinh và Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2.

Nội dung Công văn số 2648/STNMT-BVMT nhắc lại kết quả kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2; việc Sở TN&MT đã có Công văn số 1659/STNMTBVMT ngày 1/4/2021 với nội dung đề nghị Nhà trường khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường, định kỳ hàng quý báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện về Sở TN&MT và UBND thành phố Vinh để quản lý. Đồng thời khẳng định Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 không thực hiện những đề nghị trên của Sở TN&MT. “Đến nay, Sở TN&MT chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện” – Công văn số 2648/STNMT-BVMT nêu rõ.

Vì vậy, Sở TN&MT yêu cầu Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung Sở TN&MT yêu cầu tại Công văn số 6337/STNMT-BVMT ngày 28/11/2017 và các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Báo cáo kết quả về Sở TN&MT qua Chi cục Bảo vệ Môi trường trước ngày 30/5/2022. Cũng tại đây, Sở TN&MT đề nghị Sở GD&ĐT “quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 sớm triển khai đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước tập trung theo Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt”; đề nghị UBND thành phố Vinh “chỉ đạo các phòng, ban có liên quan thường xuyên giám sát và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An”.

Về phía UBND thành phố Vinh, sau khi tiếp nhận Công văn số 2648/STNMT-BVMT của Sở TN&MT, đã có Công văn số 2638/UBND-TNMT ngày 27/5/2022 chỉ đạo UBND xã Nghi Ân kiểm tra, đôn đốc Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Nội dung như sau: “Theo phản ánh của người dân, hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động của Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 đến nay chưa được khắc phục, gây ảnh hưởng đến môi trường và bức xúc cho người dân xung quanh. UBND thành phố Vinh giao UBND xã Nghi Ân thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện của nhà trường. Sau thời hạn ngày 30/5/2022, nếu nhà trường vẫn không thực hiện thì báo cáo UBND thành phố Vinh để kiểm tra và báo cáo Sở TN&MT theo quy định”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Vinh, chiều ngày 30/5/2022, UBND xã Nghi Ân tổ chức kiểm tra việc Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên qua kiểm tra thì những tồn tại vẫn y nguyên. “Qua kiểm tra hiện trạng thì nhà trường vẫn chưa thực hiện mà vẫn để xảy ra hiện tượng nước thải tràn ra khu vực nhà văn hóa xóm Hòa Hợp” – Biên bản làm việc với lãnh đạo Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 về việc khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường (do UBND xã Nghi Ân lập hồi 15h ngày 30/5/2022) nêu rõ. Về phía lãnh đạo nhà trường thông tin, đã có kế hoạch gia cố lại hệ thống mương thoát nước thải và đã được Sở GD&ĐT phê duyệt. Đồng thời hứa: “Do lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp nên sẽ thực hiện vào thời gian từ 15/7/2022 và hoàn thành trong tháng 7/2022”.

Ngày 31/5/2022, kết nối với UBND xã Nghi Ân để nắm thông tin văn bản Sở GD&ĐT phê duyệt kế hoạch “gia cố lại hệ thống mương thoát nước thải” của Trường phổ thông DTNT THPT số 2. Được trả lời, UBND xã Nghi Ân có đề nghị Trường phổ thông DTNT THPT số 2 cung cấp văn bản, nhưng trường thông tin không có văn bản mà chỉ trao đổi miệng. “Sau khi xem biên bản, tôi đã liên hệ, đề nghị lãnh đạo nhà trường cung cấp văn bản của Sở GD&ĐT. Nhưng được trả lời, sau khi báo chí phản ánh tình trạng ô nhiễm, Sở GD&ĐT đã cử cán bộ xuống kiểm tra, rồi trao đổi sẽ cho trường gia cố hệ thống mương thoát nước thải…” – Chủ tịch UBND xã Nghi Ân, ông Chu Văn Mai nói.