Xây dựng Quỳnh Lưu nằm trong tốp 3 huyện đứng đầu của tỉnh Nghệ An

Khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Quỳnh Lưu gặp không ít khó khăn, thách thức. Phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa và cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân trong toàn huyện đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, bình quân 5 năm đạt 8,72%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (nông nghiệp ước đạt 34,01%, giảm 13,02% so với năm 2015; công nghiệp – xây dựng ước đạt 27,37%, tăng 6,13%; thương mại – dịch vụ ước đạt 38,62%, tăng 6,82%). Giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 48,41 triệu đồng, tăng 21,09 triệu đồng so với năm 2015.

Toàn cảnh Nhà máy Xi măng Tân Thắng; Các sản phẩm từ tảo xoắn; Đóng tàu 67 ở xã Tiến Thủy.
Toàn cảnh Nhà máy Xi măng Tân Thắng; Các sản phẩm từ tảo xoắn; Đóng tàu 67 ở xã Tiến Thủy.

Hệ thống hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm, như: Quốc lộ 48B, đường Hậu – Đôi – Yên – Minh, đường Quỳnh Lâm – Ngọc Sơn, đường Thạch – Thanh – Lương, đường Văn – Thanh – Yên, đê sông Thái, khu neo đậu tránh trú bão Lạch Quèn, hạ tầng các khu nuôi trồng thủy sản…

Giai đoạn 2016 – 2020, huyện Quỳnh Lưu đã thu hút thêm 44 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 5.327,07 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục phát triển về số lượng và quy mô. Trong 5 năm đã thành lập mới 125 doanh nghiệp, nâng tổng số lên 480 doanh nghiệp. Toàn huyện có 68 HTX dịch vụ, 17.033 hộ kinh doanh cá thể. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Làng rau màu ở Quỳnh Lương; Ngư dân Quỳnh Lưu được mùa cá; Thu hoạch tôm; Nghề nuôi hươu lấy lộc truyền thống ở Quỳnh Lưu.
Làng rau màu ở Quỳnh Lương; Ngư dân Quỳnh Lưu được mùa cá; Thu hoạch tôm; Nghề nuôi hươu lấy lộc truyền thống ở Quỳnh Lưu.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ huyện đến cơ sở và được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng tích cực, huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện. Ước đến hết năm 2020 có 30/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 18 xã so với năm 2015; phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2021; Xã Quỳnh Đôi đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh vào năm 2021.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc. Chất lượng giáo dục được nâng lên, Quỳnh Lưu nằm trong tốp đầu của cả tỉnh về kết quả tốt nghiệp THPT. Cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đơn thư và những vấn đề bức xúc của nhân dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Một tiết học của học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 1.
Một tiết học của học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 1.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố và phát triển. Đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục trưởng thành về nhiều mặt, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Huyện thực hiện sáp nhập 135 thôn, khối, bản, giảm 68 thôn, khối, bản. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn huyện kết nạp được 1.350 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu xác định chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9,5 – 10,5%. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 21-22%; công nghiệp – xây dựng 34-35%; thương mại – dịch vụ 43-45%. Giá trị thu nhập bình quân đầu người (giá HH) đạt 78 – 82 triệu đồng.  Để thực hiện được các mục tiêu đó, Đảng bộ đề ra 4 mũi trọng tâm đột phá cho sự phát triển.

Thứ nhất, tăng cường cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về nghiệp vụ, trách nhiệm, thân thiện với nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Hoàng Danh Lai kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến kè số 6 qua xã Tiến Thủy.
Bí thư Huyện ủy Hoàng Danh Lai kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến kè số 6 qua xã Tiến Thủy.

Theo đó, huyện coi trọng cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại; tăng cường triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Phấn đấu Quỳnh Lưu luôn được tỉnh xếp tốp đầu về cải cách hành chính.

Đi cùng với đó là tập trung chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; bố trí sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác. Xây dựng phong cách, chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn cao, hoàn thành tốt công việc được giao.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trao đổi công việc với cán bộ trong ban; Giao dịch tại bộ phận một cửa Chi cục thuế Quỳnh Lưu.
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trao đổi công việc với cán bộ trong ban; Giao dịch tại bộ phận một cửa Chi cục thuế Quỳnh Lưu.

Thứ hai, phát huy nội lực, ý chí, khát vọng trong nhân dân; tăng cường thu hút đầu tư, tạo sức mạnh tổng hợp và động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả ở cơ sở để phát huy nội lực, khơi dậy ý chí, khát vọng, lòng tự hào xây dựng quê hương trong toàn dân; khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh trong nhân dân và hệ thống chính trị để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Ban hành cơ chế, chính sách và đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ. Thực hiện tốt các giải pháp xã hội hóa về đầu tư, tăng cường vận dụng hình thức đối tác công tư. Tạo điều kiện thuận lợi và môi trường đầu tư thông thoáng thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và nhân dân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là con em Quỳnh Lưu sinh sống, làm việc trên mọi miền Tổ quốc và nước ngoài. Tăng cường hỗ trợ, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong huyện. Có chính sách hỗ trợ và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển.

Du lịch biển là một thế mạnh trong phát triển kinh tế của huyện Quỳnh Lưu.
Du lịch biển là một thế mạnh trong phát triển kinh tế của huyện Quỳnh Lưu.

Thứ ba, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại; tiếp tục đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các vùng kinh tế; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, xây dựng thị trấn Cầu Giát xứng tầm là trung tâm của huyện. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Quỳnh Lưu sẽ tập trung huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình mục tiêu, thực hiện cơ chế chính sách ưu đãi, kêu gọi các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân tham gia để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và từng bước hiện đại.

Tiếp tục đầu tư, khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của 3 vùng kinh tế (vùng nông giang, vùng ven biển và vùng bán sơn địa), có các giải pháp, chính sách phù hợp cho từng vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của từng vùng, góp phần vào sự phát triển chung của huyện. Đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa và xây dựng đô thị văn minh để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và bền vững. Quan tâm phát triển đô thị trung tâm vùng Tân Thắng, đô thị Tuần, Sơn Hải, các thị tứ Quỳnh Thạch, Quỳnh Bảng, Quỳnh Nghĩa theo quy hoạch đã được duyệt. Thực hiện quy hoạch trung tâm hành chính của huyện theo hướng chuyển đến vị trí mới. Mở rộng thị trấn Cầu Giát, tăng cường thu hút đầu tư và dành nhiều nguồn lực để xây dựng thị trấn Cầu Giát xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện và từng bước đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Thứ tư là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Huyện sẽ ban hành cơ chế chính sách và tạo thuận lợi cho phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào các khâu sản xuất giống, thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm nông – lâm – thủy sản theo hướng chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm. Khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản theo hướng liên kết chặt chẽ giữa các chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

Kế thừa, phát huy những thành tựu đạt được và truyền thống cách mạng của quê hương; nêu cao tinh thần tự chủ, sáng tạo, ý chí, khát vọng của con người Quỳnh Lưu; huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự giúp đỡ của cấp trên, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tranh thủ thời cơ, tận dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, sớm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng Quỳnh Lưu nằm trong tốp 3 huyện đứng đầu của tỉnh.

Thị trấn Cầu Giát.
Thị trấn Cầu Giát.