Xây dựng Nam Đàn đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025

Nam Giang là xã bán sơn địa của huyện Nam Đàn với diện tích tự nhiên hơn 1193ha. Đây là địa phương được đánh giá có quỹ đất đa dạng, có nhiều thuận lợi trong phát triển sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, thương mại – dịch vụ. Năm 2019, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2023. Bí thư Đảng ủy xã Đặng Hoàng Linh cho biết, với quyết tâm chính trị cao, được người dân đồng thuận, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2018-2022, xã đã huy động được hơn 230 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 146 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Hiện xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cấp ủy, chính quyền huyện Nam Đàn quan tâm đầu tư và nâng cấp đường giao thông nông thôn; Đường nông thôn mới Nam Đàn hôm nay; Huy động sức dân chỉnh trang lề đường, hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Nam Giang; Nhà văn hóa khối Bắc Trung, thị trấn Nam Đàn được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Mai Hoa
Cấp ủy, chính quyền huyện Nam Đàn quan tâm đầu tư và nâng cấp đường giao thông nông thôn; Đường nông thôn mới Nam Đàn hôm nay; Huy động sức dân chỉnh trang lề đường, hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Nam Giang; Nhà văn hóa khối Bắc Trung, thị trấn Nam Đàn được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Mai Hoa

Không chỉ xã Nam Giang mà trên địa bàn huyện Nam Đàn, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được lan toả sâu rộng, mạnh mẽ tại nhiều xã, thị trấn. Qua đó, nhằm hiện thực hoá mục tiêu tại Nghị quyết số 07-NQ/TU (gọi tắt là Nghị quyết số 07) ngày 16/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Mặt khác, tại Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025.

Có thể nói, Nghị quyết số 07 là sự quan tâm đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Nam Đàn – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi nghị quyết ra đời, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định về các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ Nam Đàn phát triển. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07, huyện Nam Đàn đã được đầu tư hơn 4.067 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu. Nhờ đó, Nam Đàn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội địa bình quân hàng năm đạt 7,96%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Thu ngân sách bình quân giai đoạn 2017-2022 tăng 8,98%; thu ngân sách năm 2021 đạt 416 tỷ đồng (vượt mục tiêu đến năm 2025 là 250 tỷ đồng).

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại xã Nam Anh; Thu hoạch bí xanh tại xã Thượng Tân Lộc; Sản xuất tương và làm trà sen Nam Đàn. Ảnh: Mai Hoa - Thành Cường - Nhật Thanh
Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại xã Nam Anh; Thu hoạch bí xanh tại xã Thượng Tân Lộc; Sản xuất tương và làm trà sen Nam Đàn. Ảnh: Mai Hoa - Thành Cường - Nhật Thanh

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện rất phấn khởi, tin tưởng, tích cực, tự giác tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, đặc biệt là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Đến nay, xã Kim Liên đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí nông thôn mới nâng cao trở lên. Huyện đã phát triển thêm nhiều mô hình mới trong sản xuất cho thu nhập cao, có 74 sản phẩm OCOP. Công nghiệp, dịch vụ được mở rộng; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc gia, Nam Đàn đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy du lịch – lĩnh vực trọng tâm của huyện phát triển. Huyện đã tập trung đầu tư, nâng cấp, xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, nâng cao khả năng kết nối giao thông trên các khu du lịch và điểm đến du lịch; xây dựng nhiều sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của địa phương thành sản phẩm OCOP… Ông Nguyễn Văn Đường – Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin huyện cho biết, Nam Đàn tập trung phát huy giá trị tại các di tích tiêu biểu như Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu di tích quốc gia đặc biệt Phan Bội Châu…; hình thành một số loại hình du lịch mới như du lịch trải nghiệm, homestay. Nhờ đó, hoạt động du lịch có nhiều tiến bộ, hàng năm đón trên 2,5 triệu lượt khách.

Chùa Đại Tuệ (Nam Đàn) tọa lạc trên dãy Đại Huệ; Khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022; Khách du lịch tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Quang Dũng - PV - Thanh Lê
Chùa Đại Tuệ (Nam Đàn) tọa lạc trên dãy Đại Huệ; Khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022; Khách du lịch tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Quang Dũng - PV - Thanh Lê

Đánh giá sơ bộ sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 có thể thấy, nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đã đạt và dự kiến đạt. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đạt thấp, có khả năng không đạt. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết, mặc dù huyện đã nỗ lực, cố gắng nhưng thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt được còn thấp, tăng trưởng chưa nhanh, chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu tuy đúng hướng nhưng còn chậm. Huyện cũng chưa xây dựng được nhiều điểm du lịch, vui chơi giải trí; hệ thống khách sạn chưa đáp ứng được dịch vụ lưu trú của du khách; chưa xây dựng được nhiều mô hình điểm nhấn, nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Mặc dù Nam Đàn có vai trò quan trọng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm đặc biệt, song kết quả phát triển kinh tế – xã hội của Nam Đàn trong 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh còn khiêm tốn. Thể hiện là quy mô kinh tế đang xếp thứ 11/21 địa phương, một số mục tiêu đạt thấp, như thu nhập bình quân đầu người, cải cách hành chính còn đạt thấp, cơ cấu thu ngân sách chưa bền vững…

Huyện Nam Đàn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng
Huyện Nam Đàn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Để thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 07, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, Nam Đàn cần tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết số 07 để đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân trên địa bàn huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kiên trì, năng động, đổi mới, sáng tạo, huy động tổng thể các nguồn lực để thực hiện được các mục tiêu trong Nghị quyết.

Căn cứ vào các điều kiện thực tế, Nam Đàn đặt mục tiêu phấn đấu là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch vào năm 2025; đến năm 2030 trở thành huyện có thu nhập cao, có nền văn hóa mang bản sắc đặc trưng của huyện quê hương Bác Hồ kính yêu. Để hiện thực hoá được các mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, trước tiên huyện phải hoàn thiện các quy hoạch, huyện thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các quy hoạch. “Huyện cần thực hiện đúng định hướng, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế là phát triển văn hóa gắn với du lịch, lấy du lịch là một trong những lĩnh vực trọng tâm để phát triển. Trong nông nghiệp, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu để phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và gắn kết với du lịch” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo huyện Nam Đàn lắng nghe ý kiến của Nhân dân xã Kim Liên và tìm hiểu khả năng tiêu thụ sản phẩm OCOOP tại xã Nam Anh. Ảnh Mai Hoa
Lãnh đạo huyện Nam Đàn lắng nghe ý kiến của Nhân dân xã Kim Liên và tìm hiểu khả năng tiêu thụ sản phẩm OCOOP tại xã Nam Anh. Ảnh Mai Hoa

Nam Đàn là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có bề dày truyền thống cách mạng và tinh thần hiếu học, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhà cách mạng tiền bối. Với vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng đó, sự phát triển của huyện Nam Đàn có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Với mục tiêu xây dựng huyện Nam Đàn ngày càng giàu đẹp, văn minh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Nguyễn Thị Hồng Hoa đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy lợi thế, thành quả đạt được; tập trung khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế nhằm triển khai có hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.