Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về mọi mặt

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; các vấn đề an ninh phi truyền thống đã và đang đặt ra những thách thức mới. Bên cạnh đó, Nghệ An là tỉnh rộng, đường biên giới trên bộ, trên biển dài, có vị trí chiến lược trọng yếu của cả nước, điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh còn khó khăn, nhất là khu vực miền núi, biên giới, hoạt động của các loại tội phạm phức tạp… đặt ra thách thức, yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh.

Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh hội ý, thống nhất phương án xử trí tình huống tác chiến trong chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ tỉnh.
Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh hội ý, thống nhất phương án xử trí tình huống tác chiến trong chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ tỉnh.

Trong điều kiện tình hình mới, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục nhất quán thực hiện mục tiêu xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bất ngờ trong mọi tình huống. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự – quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc. Nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ của LLVT tỉnh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, DBĐV hùng hậu, có chất lượng cao. Tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, giữ vững kỷ cương, phát huy hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác, góp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chiến sỹ Đại đội trinh sát C20 trong giờ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Chiến sỹ Đại đội trinh sát C20 trong giờ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Để hoàn thành mục tiêu, trọng trách lớn đó, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định tập trung thực hiện tốt một số giải pháp lãnh đạo chính như sau:

Thứ nhất: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, KVPT ngày càng vững chắc

Nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được xác định trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu và của địa phương.

Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT huyện, tỉnh có tiềm lực và sức mạnh toàn diện, chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên từng địa bàn.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch thế trận quân sự KVPT các huyện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đầu tư kinh phí xây dựng các công trình chiến đấu phòng thủ trọng điểm trong khu vực phòng thủ, chú trọng xây dựng các công trình trên 2 đảo, tuyến ven biển, biên giới…

Điều chỉnh quy hoạch thế trận quân sự KVPT các huyện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Điều chỉnh quy hoạch thế trận quân sự KVPT các huyện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cơ quan quân sự, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ công khai, dân chủ, đúng luật, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt, hạn chế thấp nhất tỷ lệ phải loại trả, bù đổi.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 164/NĐ – CP, ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng; nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng; thực hiện tốt việc thẩm định về mặt quốc phòng đối với các dự án phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với thế trận quân sự KVPT. Thực hiện nghiêm nghị quyết, kết luận, thông tư quy chế, quy định về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, không để chồng, lấn chiếm.

Thứ hai: Nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện thể lực, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, đặc biệt huấn luyện cho bộ đội nắm vững phương án, kế hoạch tác chiến, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị trong biên chế. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện đúng thực chất, không chạy theo thành tích. Đầu tư ngân sách xây dựng thao trường bắn, thao trường huấn luyện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của LLVT tỉnh.

Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh tham gia hỗ trợ người dân do thiên tai.
Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh tham gia hỗ trợ người dân do thiên tai.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ – cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời ứng phó hiệu quả ngay từ cơ sở và bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, dịch bệnh, thảm họa gây ra.

Thứ ba: Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực

Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng phù hợp với từng đối tượng, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Phối hợp với cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; định hướng nhận thức, tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh và nhân dân.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 và các Đại đội trục thuộc đang hành quân dã ngoại.
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 và các Đại đội trục thuộc đang hành quân dã ngoại.

Phối hợp với các đơn vị chủ lực đóng quân trên địa bàn nâng cao chất lượng hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, nhất là các địa bàn vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Tập trung giải quyết tồn đọng về chế độ thương binh, người có công, chính sách tồn đọng sau chiến tranh; chế độ, chính sách cho các đối tượng đang tại ngũ, chính sách hậu phương quân đội.

Thường xuyên chăm lo kiện toàn, đổi mới hình thức hoạt động, xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.  Thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra quốc phòng; tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện các lĩnh vực, tập trung vào công tác đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản, trang bị, đất quốc phòng…; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và xử lý các vi phạm đúng quy định của pháp luật.

Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm.
Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học quân sự vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, diễn tập. Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng với các tỉnh giáp biên nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào với tỉnh Nghệ An…

Thứ tư: Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cấp ủy các cấp, chi bộ tập trung thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của cấp ủy, tổ chức đảng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 184 – CT/ĐU, ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Thực hiện nghiêm túc, thực chất việc kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Tăng cường các biện pháp nhằm quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nhất là cấp chi bộ. Thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng viên gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở vùng cao, vùng xa, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, có số lượng, cơ cấu hợp lý, từng bước bồi dưỡng trẻ hoá cán bộ nhằm tạo nguồn kế cận và lâu dài, bảo đảm tính kế thừa, liên tục.

Làm tốt công tác phát triển đảng viên gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở vùng cao, vùng xa, cán bộ người dân tộc thiểu số.
Làm tốt công tác phát triển đảng viên gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở vùng cao, vùng xa, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Kịp thời kiểm tra, kết luận, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, không có trường hợp ngoại lệ.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo của cán bộ chủ trì cấp ủy các cấp theo hướng dân chủ, cởi mở, cụ thể, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực. Quyết liệt chỉ đạo khắc phục những khâu yếu, mặt yếu và dám chọn việc mới, việc khó để làm tạo điểm nhấn trong xây dựng Đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Quân sự tỉnh với cấp ủy các huyện, thành, thị; giữa Đảng uỷ Quân sự huyện, thành, thị với cấp uỷ xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan.